Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi kar tanácsának ülései, 1973-1974

1973. szeptember 7.

aqrArtudomAnyi egyetem mizöqazoasActudomAnyi KAR dékAnja 0 DM- 878/1973. MEGHÍVÓ 1973. szeptember 7-én /péntek/ du. 14 órakor rendkívüli Kari Tanácsülést tartunk. Tanácsülés helye: Kari Tanácsterem Napirend: 1. "Páter Károly" Emlékérem, vala­mint aranydiploma odaítélésére javaslattétel. 2. Egyebek. A napirendi pontok fontosságára való tekin­tettel megjelenését feltétlen kérem. Gödöllő, 1973. szeptember 3. Kiadmány t*JL Udvari László egyetemi tanár s.k. I

Next

/
Thumbnails
Contents