Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi kar tanácsának ülései, 1972-1973

1972. október 13.

AQRÁRTUDOMÁNYI EQYETEM MEZÖQAZDASÁQTUDOMÁNY I KAR DÉKÁNJA U 3* $ 8 l ? 6 otee4St»r 1>&> A>4kí«&/ (k* 13 irts* towteUsa JäOirt toaAMEftfo& MMfe» tSstPí, ■j£fQ$f£?űi l. Metfifer* fei^duefe-# :»/ J> Mt v®B&m «MM$ft*ett «a^jftnofc* * íáeet ^iéos ü,WWMi<flftnw^^ a lóri áMHMNt&fe «I** ttMMt# auliMinf <m %mnhp«mnM íki* t>tao&öa6íí . áb^i */ ?nfl*iigiyon 9da*a&tUts jsoCmmMi «ttfata»» s&m* .; a/ MUMM tifcfcilll «A$>i9ti&ä»a» 4/ &»^$ft«ä&aäß* m&mmmmrfmí*i áa «feafev&äliift &*Oéa*& i«v*«9^f káG&laaiödfe «36«r3»».^*, «/ *.-<a4& «oöcséíyl 4a «sarowscti &áré4fi»ls.* 2m MWfcftt *mnMgfcft mm&U&m&í m&ém&v&imim %m JÄ-JOPi f§£Nfe* •s* S4P4fc» m 1/4* l/f»t a* éft 3* ss&axmfá eaa^^sfe iaklßöfei SáO* paafets»© Üllőd® ck&» ft «s$ftm£ä §*&&,0c iMfittäg&ew w*iő MKSti«aft«*l ttéaét ?<aU*U.e*s Mwss* Jö&HU* £S?2* *3£ML % / a*» ^Iwtl giwrtid «»tu / / <^.*\%\ «ss*t»©i ^jödr £!&&&& mtetéföm-ÍÉ "f-l V r p f ~ v^ áy ^o^wj ^ \* ,, ^éy

Next

/
Thumbnails
Contents