Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1962-1963

1962. október 12

y ■ /-2­AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM Mezőgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatal Gödöllő MEGHÍVÓ a Mezőgazdaságtudományi Kar 1962. október 12-én /péntek/ d.u. 14 órakor tartandó rendes Kari Tanácsülésére. Tanácsülés helye: Rektori Tanácsterem. Napirendi pont: 1./ 1961/62. tanév munkájának értékelése. A napirend fontosságára való tekintettel Tanszékvezető Elv- társ személyes megjelenését kérem. Az 1. és 3* napirendi pontok anyagát későbbi időpontban kül­döm meg. Gödöllő, 1962. október 8. 2./ A középiskolai reformtervezetek meg­vitatása . 3./ 1962/63-as tanév munkatervének meg­tárgyalása. 4./ Doktori ügyek. 3./ Bejelentések, indítványok dr. Penyigey Dénes s.k. egyetemi tanár, dékán

Next

/
Thumbnails
Contents