Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1961

1961. március 3.

Iné Je g y z okon y v a • a Kari Tanács 1961. március hó 3.-án megtartott üléséről Cselotei László dékán üdvözli a tanácsülés tagjait és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen több tanszékvezető nem tudott részt- venni. Ennek oka részben az, hogy az ülés anyagát késfre kapták kéjhez. Az volnaa kérése, hogy különösen, amikor olyan fontos témák, mint a munkaterv és a személyi ügyek és létszámgazdál­kodás problémái vannak porondon, segítsék a Kar vezetését azzal, hogy az ülésen résztvesznek. A napirendre vonatkozó javaslatot az elvtársak megkapták. Javaslom, hogy a napirendben olyan változtatás történjék, hogy mindkét napirendi pont egyszerre tárgyaltassék, kiegészít­ve az I. félévi munkáról szóló jelentéssel. A Kari vezetés ne " kivan semmit hozzáfűzni, az elhangzott vita alapján kívánjuk a megjegyzéseket tenni. I. - Célprémiumok II. Doktori ügyek, utána a tanszékvezetői értekezlet. A vitát megnyitja az I. és II. napirendi pont felett. Először a kérdéseket kéri. Berend József: A II. évfolyamon 16 bukás volt, ebből 27 elég­telen rendű lett. Ezt nem tudom megérteni. Az Agrárgazdaságtan átlaga a IV. évfolyamon rosszul lett számolva. Márton Póza válaszol: Volt egy csomó hallgató, aki nem jelent meg a vizsgán, a rendüség szempontjából nem nem megjelent£e»k, hanem elégtelennnek számit. Ez adja a differenciáéi. Ócsag Imre: A III. évfolyam állattenyésztési eredménye nem egye­zik a kimutatottal. T.i.elégtelen volt 3. IV.évfolyamon elég­telen volt 5, nem jelent meg 16, tehát az eredmény fordított. Cselotei László: tanszék helytelen adatot adott a Dékáni Hivatalnak. Ezért elnézést kérünk a Kari Tanácstól. A jelentés tartalmi részéhez/ van-e kérdése az elvt 'rsaknalc? Amennyiben nincs kérd's, akkor a hozzászól'sok következnek. Bálint Andor: A jelentés nagyon jó, valóban nehéz különöseb­bet hozzá tenni. Elsősorban azt szeretném kiemelni, hogy nem­csak a jelentést, hanem a tényleges helyzetet is tükrözi az, hogy az elmúlt félévben a levelező oktatás és tudomán os szer­vezettség tekintetében lényeges javulás történt. 1X7. ilyen i­; 41

Next

/
Thumbnails
Contents