Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1961-1962

1961.december 21.

A GEHi TUDOMííNiI EGYETEM Me z ő ga z d a s ágt u d o mány i Ka r Dékáni Hivatal Göd öllő . MEGHÍVÓ a Mező^azdaságtudományi .Kar 1961. december 21-én /csütörtök/ fl.u, l/2 2 órakor tartandó re tides Kari Tánácsülásóre» Tanác sülős helyej lektori Tanácsterem, t • Napirendi pont: 1./ Oktatási reformmal kapcsolatos további teend5k megbeszelőse. 2. / Doktori ügyek, 3. / Bejelentések, indítványok. A napirend fontosságára való tekintettel Tanszékvezető Elvtár feltétlen személyes megjelenését kérem, A Kari Tanács anyagát későbbi időpontban küldöm meg, Gödöllő, 1961, december 15. K i a umány hitelű gTü*- r • \ f ~ ! Ci-O /Három Sándorn hivatalvezet 6, ér* Cselét ei László-s.k, tanszékvezető, egyet,docens dékán Készült az agrártudományi Egyetem Házi sokszorosítójában 60 példányban. Delelés szerkesztős Három Sándorné hiv,vezető, felelős kiadó: Bakos lesen« főelőadó. Iktatószám: D-lG/S/1961 . Iegren.dc lősz ám: 34-21.

Next

/
Thumbnails
Contents