Agrártudományi Egyetem Agronómiai Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1953

1953. január 30.

Agrártudonány i Egyet em Agronómiái Kar Dékáni Titkársága 856,-13.-2/1953. agr.sz. 1/Wuík fyüwl joxihj^vOc- <kc<MjJ: áiAau M e R h i v 6 Az Agrártudonányi Egyeten Agronóniai Karának 1953. ovi január hő 3o-án, pontokén, 15 árakor, Gödöllőn, a Növényternelóstani Tanszéken, a szenináriuni helyiségben, tartandó rendes kari tanácsülésére. TA3GYSOKOZAT: 1./ A Kar féléves munkájának értékelése,Beszámol dr.Manninger G.Adolf dékán. 2,/ A Kar tanszéki és általános gazdasági gyakor­latainak aránya, A Bizottság javaslatát is­merteti: dr. László Lajos docens. 3./ Folyó ügyek,bfejelentések,indítványok,javas latok. Az 1. napirendi pont tárgyalásának menete: I.Nevelőmunkánk értékelése: w 1./ Évfolyam- és csoportfelelősök munkája. II. Oktatómunkánk értékelése. 1. Oktatómunkánk a beszámolók ős vizsgák tükrében. A beszámolók és vizsgák ér-., tékelésé. 2. A ",t~varr..‘‘ti. «.irkatás. III. Tankönyv és jegyzetellátás. IV.Diákszállók helyzete. V. A Kar tudományos munkája. VI. A Kar leveleződoktatása. " ' í íí. tárgysorozat ols^. n UfiJ rendi pontjának II. /I, alpontjának rész­letes anyagát mellék t/r eh mii löm. A második napirendi pont anya­gát korábban megküldi) Budapest, 1953. janu. : 26. Iftís ja« ■ ü­g l vVi • ,-ty ^ . h, /dr.Manninger <Ckdolf/ egyetemi tanár,dókán

Next

/
Thumbnails
Contents