Agrártudományi Egyetem Agronómiai Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1953-1954

1953. szeptember 30.

1 • , • i '-M .E .Gl H I ■■•¥.Q— az Agrártudományi Egyetem Agronomiai kara 1953. szeptember hő 30. -án 14,15 órakor Gödöllőn, Agráregyetem Növénytermelóstani'Tanszék sze­minárium helyiségében tartandó rendes kari ülésére. ( Tárgysorozat: 1. / Programmviia a«/ Szocialista mezőgazdasági üzemek szervezése b. / Agrokémia c. / Mezőgazdaság gépesítése,villamosítása. / 2. / _Az 1954. évi kutatási tervek megvitatása. 3. / Az 1954. évi önálló tervezési munkák megvitatása. 4. / Bejelentések, indítványok a, / Az 1953/54. tanév be Íratásának eredményei b. / Az öntözéses szak átmeneti tanterve. Pecznik János/s.k. egyetemi docens, dékán h.

Next

/
Thumbnails
Contents