Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1950-1951

1950. november 17.

Jegy*. fcSavT» Velvátetett Budapestem az igrártudowinyi Kgyettua Mez <31 az»l«ft&gtudonányi ^ará­nak 1?3D* évi november hó 17-ón táróit IX*rende8 üléséről* «elsn vniií.-rtkíDr# i.orn Artur e*i* dókán« -alt Janó rodékin, '..olMi troly, Őr* roller ösok’r, dr* .Jithy Mndor, ttr* rtdvy .tezső, Ír* Máiké Inára, dr* Mitner Károly, egyst.öyílv*r* tanárok, Dr* puraicatky iiihily, 3r# Manninger G* dolf, Páter Károly, Vág&ellyei István, Br* bú Mr Vilmos, í\;y«t*ny*rk* tanárok, Dr* Mony! derate fóisk*ny«rk*t<u:ár* Dr* Miint An ar, linger Pál t m zóKVQzaták, i>r* ír' eel1 L^joa egyat*int* tu* r, Dr* /ekele Deltán e kert* kar II ; tost Msn na elisildarli ii > jm§ Ijf fcftv n : i tangazdaság vezetője« Györffy Bél'né* ör* Kora Artúr kákán üdvözli a megjelenté .et* A Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr* Mthá Imre egyet.nyilv.r*tanárt, én aolt Jenő egyet*ay*rfc* t« r<árt* i-üLiL2££^ii* l*i- . tn bejelenti, hagy a -V • 193 *• o»..t* <• • -án ü»164Q*46/1930*1* <i*«* aas -Ai# tanévi rí 60 dékáni vál ; i .t oi j ; fe»ger£aitetto*/112/l?3<>*K£* *3Z#/ Tu don ieul« 2* Dókán bejelentit a föMoivalénügyi Jáinirater i?> • o<ct# hó i;»ín Rm3»374/ i9> • .1*1* ez»«* tözölia, hogy ..arunkon Dr* .-inniger G# dolfot, Vág se Ily el Istvánt, Páter KKrolyt, öoxt Jenót egyet*). . .*...•• Tudom' aal« 3* -í: n bejelenti« hogy c /*:.'• 1930* okt* t,6 £#-ún S005-7l/l?y »l.s *h, i e* «•Dr* . Józsefet e Mező...engtutfom m mez i o.odé­fii» közös illett nyéeztésl tanszékéhez intézeti tanárrá kinevezte 6a beeorol­ta « 637* aunkzkör 2* fokozat b * / 59/l9$ü* íí*/ ' / Tudom sül* 4* A r«: • 1950* okt* hó 2J~én 8öö5-342-3/l>5ö*12.1*«si*a* $'viúagyta Jánosi Andor /növény támasztás/, Dtofaaovita Pél /növénytarmeestét, Pogécaie György /tetvgazdisc , tan/,-*) jte Aurél /matonatika gy a or lat/ aoghivott előadók meg- bizatáeit. /75/1950.i^.az*/ Tudora cul* 5* Dékán istiiertéti a II* félévi szakelőadók ftgyót* A Kar az l?5ö/£l* te név Il* félévére az >1 obi f. akelőad'k megtivn eát h 6 rezt«e 1: 1* Dr* Krdei Jánoe géptan! erei kló ;• eáin 4 á ny* egy«t*»yilv*r*tttnír 2. Inhsgyi József tud*egyet*Maé: int«nár I* évf. mikrobiologia li# évi* »öv*torta# és gépe ittál szak «! 2 3. • • i .•■*:. .or oszt* v . ető nö v ény t ? rma 1051 ó e t a a ■ • évf* üí»'t d*e-sk 7 4 4. >gácsás György tervgazdae ^tan II* évf* flí,emg!‘id*caak 6 5. főmérnök nóvényvédelni gépek,ÖntöxÓ berendezáaek in* évf* gép- szak 4 2 a fápek üi.u«elt*»t * se III*svf* gépesítése azaz. 4 «V g di ..'.3 főoórnöK traktorok és autornobiloJi: III* éagápesiitősl a-ok 4 2 7. épit*torv*í rí -ruötí ^ezd*épltés~etlait 111* é* Ulattory*szak 2

Next

/
Thumbnails
Contents