Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1946

1946. január 24.

J 9^-yzőköa/V ' x i rt ■ loaujoyl '•*&/* tea me; k * *&ak 194 . . jaauar 24-éju ai«gfcartutt r« .ads * n éléséről. soles vannak* dr« áuraayl dloios dókas slsökléééval a követkae- ző t — rok* ar. Jo y ..z:»t ur. Jzsttler •..euo, ü . »ch-uiul József, dr. i oéla, ár* *,.-ri0 . -.roly my*r* tanárok« ar* sz néla, ar. 1: art, .ere^eséry Béla, dr. k«*udy Jytfr&y h*t n*rok« v 1 amist ■. viAlki a a c Lyok képviseli t b .. Ur*-.. r Ksdre _u - kai .-a uy* r. tanár» a kassthel ,rel, Ifi) Isi nfl Lel ay.r.ta— oar a mosonmat testál/fél él dr. ,,«thé l.^re főiskolai ajr«xk* tanar a debreceni ősz ‘ályröl* * áz elnök az ólé at megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítés're feléri uohaudl és laki prof.—okát, a jegyzőkönyv vezet 'sere . t -a.rt* »1 .1 .ti továbbá, hogy dr* ur&uy o^dur d o- reoe..i ontáljreliSk halyettesitéeévei dr* o^thó xsare főisk*ny*rk*ta­nárt, ikh ilyet test bízta meg* 1* ka eiüök ismerteti a 125*4öo/1945*^*l* az.FM «Ui t I ...- í^azaas.g őrizete tárgyakén* Az atirat szerint a beliig nini ozterium iuie— t íftL&tt'StHS 8 Snfímíiíá8«rI.#il*»tfAi‘f^Sii£t8^­kettősek u<s,.,t telére* x adom-, sül* 2* Az elnök ismerteti a 11*1 45*es* It*S# W tat as egye— tea«.*...-. és a főiskolákon szerező. t<- kt es-tés luftrt bcu&m. me.pcdsnyi— tose t* - -• ^ t ‘-dt a i945/4b da 1946/47* t .«*<.'verbea a-45. .nek részére tat. ipkat kell c t a, . * .i.­lő ielv ten vizsga WÉÚMé felvétel előtt lg ti kall a népiskola 4$r# asztalyásak v _ azzal egyenr ngu. középfoka lakolal ozztnlynak az elv g .. h t .... oly •»... iuut t v. zi . -Á »t'kitttfié oraá— ..é-nny-i végzi el* iol. tje ugyanazon a karos taaulauoyult* ; A k-sur a read .Letet azzal a * eg «jegy ssel tartja megv lésith itu-uak, hogy az or sz*g gazdásági ata—. lanvl-ua .alatt a&úgy is sok hc *1 ált xlan ttgr«,r— értelmiség* t ..koly uimSl k posolatos u műutat arra a uehézjségre, -mely a u. IjíuIőz .etetleu 0y a— ív il járna* A t tol részért utm lehet biztooltási azt a szakcég— az er des alapos ».iképzost, Jaeiy a a zogt adásáéi karos e: •.. • t. . ...» a gyakorlati kiképzésre nlaosan <*zukaé0« pl* j( kar stb.; a t itíolyaaik megtartásának kevesebb az ai. lUulya* • a »lsttk lauertet! a keszthelyi esstély 759/194>* z.^u a«:í— térjesatéeétf suuely sz ériát a zaszthelyi Fe tetica hercegi urad.-.-Los voxt csel. deisök szövet, zítoe töróault t gj <1 réssére lü tetoa t ufo- t oiiüiak* A felter^esztéisthaz kdltségelöiraoys^atot le mellé*« k ltck* A kar a keszthelyi osztály kérelett a FM-hes - pártol» uí tíjjyü ...-ti fel* 4* Aa elsők i euer te ti aa $$»§$3/1946* .... a Fk átiratot«-selyel a ..«xutaztórium txoaosm-«gy .rovuri osztály feiterjeaztésére vá­laszolt* felter^esztéebea a moaosia..^y.artvari osztály a kdznuaka te. — sé^zatoso. v lo taijasltóza iol Vu*lt:»^ ftzotoaéval meats ult köz i- k iuaaottak az--.Iga 4i időjével k pc -ol .«.oa k- ru ; »eket tetta azov«.* * felterjesztést kellő J h t/w*Xj 0 iá & U^ji O t X v tíol téle w u iaiái^k jeie&tett* ki« A kö -alkala aott tätigt a ^oa«UeJLaVétltatt0 áltál megváltott idő alatt is köteles ellátni pzelgálatát* A kozmuskaVultj• a- -vL k l. lyatt z allem sem fizetheti meg* á

Next

/
Thumbnails
Contents