Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1945-1946

1945. december 22.

J cgyzőkönyv ia Magyar Agrártudományi E^eteis nezug»izdaeagt uuom*ai>i kara i.uüi.pci.’ti osztályának 1946« évi uaceaber hó -m megtartott uleíér .1. Jelen vannak: ár. 3ur*nyi János my.r.tarur, dékán* űr. Jzettler Jenő* ur. ob) Géza* ar. ochendl József* dr.H gy pata ki éia* ar. Ihrig Károly ny.r.tanárok* valamint űr. Húsz Béla* ar. Bailenegger Róbert* ue- renctery Béla éa dr. Handy György helyettes tanárok. Az biaök megnyitja az ülést és a jegyzőkönyv vezetesere feikeri Handy h. tun 11, hitelesitesre padit Janit!ar as ochanül prola».20rókát. 1. Az elnök bajalanti, ha az agy atom mb. rektorától átir b rína ti riaiyban a rantor tuuatya.Bory György né, Tóth Ilona irodafőtiezti* látó a II.0. 1 re .»epéd ti esti as Cr«i tván lit ti kinevezését. B kieavazéankat a foldmivelésügyi miniszter magaro9itatta. <5 • Tud oaúiul, 2. az elnök i Inti ez 51.Í3-3/1945.á.1 . i óira tot. mely szerint a martonvásariöer. 1 taagpzdaiáff réazéra igényalt hold crd ség a volt Dreher-urad» lo artonv^san, tordari vagy vzii ár­uéit 1 1 tsz ki v* it ii a tó. t'uUO .U*,gul. 3. az elnök is ser Úti az 06.521/1945• a. 1. ;z,,..u 1 ir . tangazdetag raszere takar . vételére . 70.00 ■.Utu-' LJOa fiyról. Tudomásul* 4. Az alBök ismerteti . .014/19^5.a. 1. , »elj szarint terképigénylésekkel e 'liaieztérina IV.ö. /agr r , Jiitik&i/ űg oszt lkához kall 1.áruul ni, a térképié az la tat pádig ba kell jcitteni, amennyiben az #g;, etemnek ilyen van. Tudomásul. 5. hz elnök is »artet i a rét tor t t* moly szerint a tan ács a vizsga és tg)éb dijakat ál 1944. évi deaeaber havi összegek hatvan* szoros/u, -.1 ihpitott» mg. Amennyiben a uz«téteket 1945. aaoa »per 1 után felemelik. a vizsga- ét w .éb dijakat úgy ;tli meg&l1 apitani, eho yen a közszolgái éti ; íkalmazotl.k illetményét a mi.3. fiz íúa oat an növeltek vagy csökkentették. TuS 0*iw.»ul. 6. Az elnök ismerteti az oszt ly pénzű, yi helyzetet. Nem lebé­lyegzett oénzben rendelkezésre áll: nem rendszeres il letménvskre 200.000 P* iéleti és g yakorlati oktatás 150.000 P, 1 . lyezési kői krs 202.591 P* <• azán?“ « i kia.j tokra 1.000.000 r* ki- idatéai költ t 13.0 0 * , zat pénzben a menza részére 200.000 ». randái eke zésre él tehát olyan csekélyek, hogy a ta^szekekoek se d sem jut, .ért <•/. elUtaw-ny még, a központi kiad ró­kát oe-i. fedezi. i'UŰO'-á ?ul. 7. Az alnöh. - v-i .ti * hogy özv. ar. Osztrówszky kntolné ösz- BOndijának kamataiból 2.000 P 11 r kezesre* teh..t nagyon csekély éa csak eszmei értékű. t,z oaztwiy az ösztöndíjat ..,ze»i..i</iiiay i.ryíi e^yktérni ^jakornokaak. iudi oua.'

Next

/
Thumbnails
Contents