Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1980

1980. január 30.

AGRÁRTUDOMÁNYI Tételszám:. Selejtezési А ш 9 határidő: EGYETEM GÖDÖLLŐ Iktatókönyvi szám: DG-. . . .2,54 . ./ 198o . Felülvizsgálat előtt után lássa: Gm. Dékáni Hivatal szervezeti egység neve A beküldő: 1 2 3 4 Beadvány száma: kelte: Ü 9 előirata:............. У i utóirata:............. kapcsolatos sz:....... egyúttal elintézett sz: t Sürgősség jelzése: Kiadmányozás után /letisztázás e­­lőtt/lássa:..................... Másolta.......................... Egyeztette: olvasta... hallgatta: Kiadóhivatalba érkezett • Elküldés előtt lássa:... Elküldve . / í> db.kiadm. n. Határidő: TÁRGY: Meghivó az 198o. január Зо-án tar­tandó Kari Tanácsülésre. ......db.mell. Továbbította':................. Irattárba kivezette:.......... Határidőt feljegyezte:........ Irattárba helyezés előtt lássa: Újra bemutatandó: 50 oIcUlL

Next

/
Thumbnails
Contents