Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1979

1979. január 17.

1 ffff C^c f. *~r Tételszám:. Selejtezési határidő: AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM GÖDÖLLŐ Iktatókönyvi szám: DG— .Z7.Z . . ./1979.Felülvizsgálat előtt után lássa: ....Gm. .Dékáni Hivatal szervezeti egység neve A beküldő:..................... 1 2 3 4 Beadvány s z áma: kelte: Ü g У i r a t előirata:................ utóirata:................ kapcsolatos sz:........ egyúttal elintézett sz: Sürgősség jelzése: Kiadmányozás után /letisztázás e­­lőtt/lássa:......................... Másolta............................... Egyeztette: olvasta... hallgatta: Kiadóhivatalba érkezett • Elküldés előtt lássa:... Elküldve: db.kiadm. n. Határidő: db.mell. TÁRGY: Meghívó az 1979. január 17-én tar tandó Kari Tanácsülésre. Továbbította':..................... Irattárba kivezette:............ Határidőt feljegyezte:.......... Irattárba helyezés előtt lássa: Újra bemutatandó:.. i S ololoJ-

Next

/
Thumbnails
Contents