Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1974

1974. január 29.

, d>&- У Tételszám; Selejtezési határidő AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM GÖDÖLLÖ Iktatókönyvi szám: DG- 2o2/ 197 4»Felülvizsgálat előtt után lássa: Gm. Dékáni Hivatal szervezeti egység neve A beküldő:.................... 1 2 3 4 Beadvány száma: kelte: Ü g У i r a t előirata:............. utóirata:............. kapcsolatos sz:....... egyúttal elintézett sz: Sürgősség jelzése: Kiadmányozás után /letisztázás e­­lőtt/lássa:..................... Másolta:........................ Egyeztette: olvasta... hallgatta: Kiadóhivatalba érkezet': * Elküldés előtt lássa:... ......db.kiadm. Elküldve : . .-J. . . . n. Határidő: TÁRGY: Meghivó az 1974» január 29-én tar­tandó Kari Tanácsülésre. ......db.mell. Továbbította':................. Irattárba kivezette:.......... Határidőt feljegyezte:........ Irattárba helyezés előtt lássa: Újra bemutatandó: R-59/73

Next

/
Thumbnails
Contents