Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1973

1973. január 29.

Ügyiratszám: Ю-ЗД97Д. Ügyintéző: agrártudományi egyetem MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Dékáni Hivatal GÖDÖLLŐ Telofon: Gödöllő 1. Tárgy: Címzett: Raát z..Blemér.. .....főtitkár.......... Hi valóiból Ня1УЪяП díjátalányozva ............................ Melléklet: Hív. szám: Meghívó a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar Tanácsának 1973* január 29-én 9 órakor tartandó ülésére. Napirend: 1./ 1975« évi Kari költségvetés felosztása. Előadó: Dr. Mikecz István dékán Javaslat a fizikai dolgozók gyermekei tovább­tanulásának elősegítésére. Előadó: Dr. Bánházi János dékánhelyettes A Kar nemzetközi és külső kapcsolatainak értékelése. Előadó: Dr. Komándi György dékánhelyettes 4-./ Egyebek A tanácsülés helye: II. emeleti tanácsterem. Gödöllő, 1973. danuár 11. ^ ^ / Dr. Mikecz István / / .O gb *4 ** ' egyetemi tanár,dékán RF-Jl/72 l

Next

/
Thumbnails
Contents