Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1967-1968

1967. szeptember 7.

Tételszám:.............. Selejtezési határidő: agrártudományi egyetem Gödöllő előtt Iktatókönyvi szám:..................................19............. Felülvizsgálat - lássa: szervezeti egység neve A beküldő:........................................ száma:............................ Beadvány kelte:............................... Ü 9 y előirata:............................... i utóirata:............................. r kapcsolatos sz:................... a egyúttal elintézett sz:........ t 1.............................................................................. 2.............................................................................. 3 ............................................................. 4 ............................................................. Kiadmányozás után /letisztázás előtt/ lássa: Másolta:......................... olvasta...... Egyeztette: --------­hallgatta:.. Kiadóhivatalba érkezett: Elküldés előtt lássa: ...... Sürgősség jelzése: Elküldve: .......................db.kiadv. n. .......................db. mell. Határidő: TÁRGY: . ) . |9£¥ , /* Továbbította:......................... Irattárba kivezette:............... Határidőt feljegyezte:........... Irattárba helyezés előtt lássa: |0 oldal Újra bemutatandó:.

Next

/
Thumbnails
Contents