Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1960-1961

1960. szeptember 3.

.'iratszám: :.jm...ü57/f 71960. Ü gyintéző: Címzett: Hivatalból díjátalányozva Hív. szám: Melléklet: ff ft ft IXA aa AjF^tudooányi Egita itoa80A*liitó«l GópósaaőraíJfcl Kar tonácoánnk I960* oaüpteobor hó J*4ft - oaoabafcon - 9 órakor UítMW tanévnyitó ttióoőre. l a .lrondt W Aa l<j6o/Gl» taaóv föladatai. 2./ Kori bízót titánok oosröltttiOtdaa. 3#/ Folyó licyoh. Dndapost» I960» aufluootao 3o»-ón A kladnlny hl toló Ült 1089. I. 2000 — 5000:8 Piltíia ny1. (O) Váradl János o.k» dókán Dr.^agya i ^ndrás egy,tan.rektor dr.Lehoczky~László.tv.docens,rektorh. Cselőtei László Mg.Tud.Kar, dékánja Kovács Aladár osztvez. FM Víradi János tv. egyet.tanár Mikecz Istvág tv. docens di*.Pogácsás yürgy tv.egy. tan. dr. ibold Vilmos tv.docens dr.vargha György tv.docens Rejtő Magda tv.docens Halupa Béla adj.ingb. tanszékvezető dr.^eer György g,dj.mgb. " Pajor Lajos vez.lektor Sári Géza testnevelő tanár Szendrői Pál gazd.ig. Novák István szem.előadó XI.ker.P.B. Szűcs Sándor MSZMP titkár Moinár Gézáné Sz.B.titkár /Magyari B./ Blahut Lajos KISZ titkár #/ AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM Társy: ................................................... M EZÖGAM^Á^I^Pj^gMERNÖKI KARS*ft*l*r %-l tOOdftOÜlÓB» BUDAPEST XI., VILLANYI Üt* Telefon: ................................................................................................

Next

/
Thumbnails
Contents