Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1959-1960

Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvk, 1959. szeptember 30.

i,ßä jüt Ügyiratszám: 856-I3-3-9/I939. AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM mezögazdasAgi gépészmérnöki kar Dí-KANI HIVATAL BUDAPEST XI., VILLANYI ÜT 29—31 Telefon: 259-580 , 259-563, 259-569, 268-689 Tárgy: ............................................................................ • Ügyintéző: Hiv. szám: .................................................................... Hivatalból díjátalányaivá meghívó az Agrártudományi "■'gyetan» Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karának 1959* szeptember 3o-án 14 órakor tartandó rendes tanácsülésére* Tárgysorozat: 1./ 1959/6o. tanév fő feladatai, aunkaterv, javaslat kari bizottságok tagjaira. ' ' * Előadó: Váradi János dékán 2./ Tudományos kutatási tervek jóváhagyása. Előadó: dr Lehoczky László dékánhelyettes 3./ A kollégium szabályzat tervezete. Előadó: Szűcs Sándor dékáni hiv. vezető 4./ Tájékoztatás hallgatóink hansági nyári táborban való részvételéről. Előadó: Monori Károly KISZ titkár 5./ Jelentés a nyári gyakorlatokról. Előadók: Bartholomeidesz Sándor docens Véner István adjunktus Ferenczi Endre adjunktus 6«/ Második kötelező idegen nyelv oktatása. Előadó: Mikecz István dékánhelyettes 7./ Folyó ügyek. A 3. és 3. pontok Írásos anyagát pótlólag megküldöm. Budapest, 1939« szeptember 23* t kiadmány hiteléül: a Váradi János s.k. dékán egyetemi tanár 1959. I. 1500 590032 Piitfia ny. tö)

Next

/
Thumbnails
Contents