Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1958-1959

.yiratszám: < / .> 856-l>3-6/1958. Ügyintéző: AGRÁRTUDOMÁNYI egyetem mezögazdasAgi gépészmérnöki kar DÉKÁNI HIVATAL BUDAPEST XI., VILLANYI-ÜT 29—31. Telefon: 259-560, 259-568, 259-569, 268-689 Tárgy: Címzett: SzUcü oándoT; o t. Hivatalból díjátalányozva Hív. szám: Melléklet: M e g h i v 6 a ite.cépáasuutíruöki Kar Tanéoaának f.dvi smeptenber 24-én, az ordán ra««el 9 órakar a dékáni tanácsteremben tartom dó rendes Ülésére. Tár^ysorosat: ÜU/ A Kar helysete és as uj tandv feladatai. (2*)' A PU rendeleté az anyetemi oktatók ttvvóbbkdpz duóról. Q)/ AV.:íZV? .mt^elótóai politikai Jónak irányelvei. 4./ Folyó ü^yek. A* 1./ pont tárgyalásához a beíakoláaár? eredményéról as óló kimuta­tást éa a kari bizottságok összetételére vonatkosó Javaslatot mellé, kelem, a «unkaterv tervezetét pótlói«*' küldöm ma«, ugyanéaafc mellé­kelem a 2./ pont anyagát. A 3./ napirendi ponthoz kérem a Táruadalm: aacole ez ovi 7-8.,s emuban ßB^jalont t ás Isoket attimulmányosn*. Budape8t,19^8.saeptember 18. 4 Budai nyomda 2514 57

Next

/
Thumbnails
Contents