Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépesítési Kar tanácsának jegyzőkönyvei, 1953

1953. február 13.

a Mg« Gépesttúai Kar £• hó 13.-án pántéken d.u. 3 h-fcor Szt.Imre hg.u.29. I.eai.gyakorló tortában tartandó rendos kari t & n ú c s il 1 é s é r o. Tárgysorozat* !•/ Aa I. i'élévi oreonények értékelése ős a II.félév iel- adatai.i 2 J A diploma torvek kóruóoe. 3*/ A tintorvaődoöitáa Lögvitatáou. 4#/ *olyó ügyek. Budapest, 1933* február 9. Aútüiá János/-dékán/1* fv—«. ■ ■■■— ■V M 5 G il I V b

Next

/
Thumbnails
Contents