Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépesítési Kar tanácsának jegyzőkönyvei, 1953-1954

1953. szeptember 14.

a Kg, Gópesitúai Kar .. bő 13.-án péntekien d.u. 3 b-kor Szt.Iore hg.u*29. I.eta.gyakorló tereaben tartandó renden kari tanácsülésére. Tárgysorozat« 1J Az I. íélóvi oreüLiónyek órtékelóse ős a II,lóié* fel­adatai.) 2J A diplomaterved kóruóae. 3 J A tin tervmódosítás uogvitatása. 4J Folyó ügyek. Budapest, 1953. február 9. /Várául János/ ^ dókán h. M 3 G il 1 V 0

Next

/
Thumbnails
Contents