35 hit(s) (0.492 seconds)

Hits

1. Zél (Ma: Zalaszentgyörgy része) 26.522. 23
[...] jószág Egy negyvened része Zéli Mihály Ha sertés marhákat béliének reá [...] negyven marhabul egy megyén Zéli Mihálynak Öreg makkos és tölgyes erdeje [...] nyugatra a Mura falé Birtokosa Sidy Mihály
2. Nagypáli 16.337. 48
[...] nyugatra a Mura felé Birtokosa Sidy Mihály más egerváriakkal együtt ó 1690 [...]
3. Zél (Ma: Zalaszentgyörgy része) 26.522. 23
[...] 17 Decembris Héhai 3 idi Mihály Uratntul Vásárlották meg Zeli pusztát [...] nem eresztettük Ezeknek Evictioját Sidi Mihály Uram magára válóIván 2 szer [...] 3 1 1701 Hemes Zél Sidy Mihály nyilatkozata Kelt Kárlóczfa n 1701 [...]
4. Tóth Péter: Somogy vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei (1658—1718) (61. oldal)
[...] István a két vármegye szolgabírái Sidy Mihály Schrancz Kristóf végül Sárközy János [...] azokat az Alsólendván lakó Görögh Mihály vásárolta meg egy részük még [...]
5. Teskánd 22.455. 56
[...] Teskánd p ossessio 1692 ben Sidy Mihály Egervár i substitutus kapitányt királyi [...]
6. Zala megye (408. oldal)
[...] urbáriumban Kraljevec 17 Gr Althann Mihály Forintos Gábor ós gr Althann [...] urbáriumban Szemenye 28 Sárkány Ignác Sidy Pál Farkas György ós Far­kas [...] István Szecsődy György és Horváth Mihály a földesúr 44 Tabellája hiányzik [...] József Szegedy Ignác ós Szegedy Mi­hály a kisebb birtokosok 46 Az
9. Földesurak mutatója (481. oldal)
[...] vásszentmár t on Ostfiasszonyfa Sághy Mihály Vas m Sömjén Sághy Mihály Kissomlyó Sáry János Vas m [...] Papóe Ságváry István Henye Sáry Mihály Zala m Kékkút Henye Monoszló [...] Kisbér Ajka Kissennye Br Sándor Mihály Komárom m Újlak Br Sándor [...] Sárközy János Kisasszond Szerdahely Nagybajom Sidy Pál Zala m Kiskorpád Andráshida [...]
10. Zala vármegye tisztikara 1138-1849 (278. oldal)
[...] Antal Mis key Miklós Nagy Mihály Sárkány István Farkas Ferenc Pais Farkas Tuboly Mihály Farkas József Sidy Pál Szecsődy Imre Martonyi György [...] Tuboly László Skublics Antal Kovács Mihály Petrics József Farkas János Skublics [...] Szekér György Skublics Alajos Dvornikovits Mihály Tuboly Mihály Csülagh Lajos Simon Mihály Marton József Horváth Vilmos zalabéri [...]
11. Személynévmutató (214. oldal)
[...] Tamás zsellér 32 Pinzes János Mihály Ferenc fiaival és András Márton [...] Peti fiai 126 Racskó György Mihály fiával János és Gáspár unokáival [...] 21 Rákóczi Julianna Aspremontné Rákos Mihály 115 Rigó Ferenc Mihály és János fiaival 105 Rigó [...] Szabó Márton mostohafiával 120 178 Sidy András 121 178 214
12. Zala megye (396. oldal)
[...] k ö m Gr Althann Mihály 2 8 1 2 3 [...] mv v d Gr Althann Mihály 74 1 6 31 79 [...] k ö d Gr Althann Mihály 8 16 5 10 1 [...] 350 PUSZTAAPÁTI c sz m Sidy Pál 2 20 3 3 [...]
13. Zala megye (410. oldal)
[...] 309 A kisebb birtokosok Tüttösy Mihály és Torna­sics Mihály 321 A földesurak a következők Forintos Gábor Forintos Mihály Forintos Ádám Hertelendy György Györffy Mihály Dancs Ferenc a Dancs család [...] 368 A birtokosok a következők Sidy Pál Farkas Ferenc Skublics Sándor [...] Kustos Márton Csalló Pál Szabó Mihály és gr Festetics Pál
14. Névtár (471. oldal)
[...] János Sibrik Osvát szarvaskendi Sidi Mihály Sidi Pál Sidi Pál Sidi Pál Sidy Pál Siei Lóránt Sigray József [...]
15. Zala megye (420. oldal)
[...] Salamon László 1 328 Salamon Mihály 2 329 Saller István 7 [...] Sándor család 3 334 Sándor Mihály örökösei 2 335 Sándorffy Sándor [...] 1 6 1 339 Sáry Mihály 4 1 1 340 Sebestyén [...] 8 1 1 5 345 Sidy Pál 8 24 5 1 [...]
16. Regeszták • 1625. év: 367—452. sorszám (96. oldal)
[...] jegyző­jének exercitus hungarici p rae sidy Jaurienfsis jur ati notarii és [...] van 431 1 128 Harassy Mihály felperes és ugyanezen Böcskey Böchkey [...]
17. 1932-04-12 [063]
[...] I R f K V SIDY B L 4 TtOLóGIU IG [...] Pelecsényí tUhályné nemes N agy Mihály dr Rausch Aladár Sztankó Béla [...] Grentsék János Sza­bó Károly Sztankovits Mihály V eigand István ügyvezető alelnöki [...]
18. Regeszták • 1627. év: 1–137. sorszám (19. oldal)
[...] prudens et circumspectus Szeghy Zegy Mihály bíró Szűcs Zwcz István Horvát [...] erősség fegyvertárának gondnoka p rae sidy Comaromien si armame n tarior [...]
19. Regeszták • 1624. év: 199—366. sorszám (76. oldal)
[...] Torkos Thorkos István Szeghy Zegy Mihály szolgabírák Egry Márton Győr vármegye [...] exercituali um ungarforum p rae sidy Jaur inensis Szilágyi Zilagy János [...]
20. 1936-05-10 / 108. szám
[...] Allionak Az építkezési vállalkozó Faullent Mihály János eger szegi kőmives volt [...] biztosként előbb Miskey Miklós utóbb Sidy Pál nyertek megbízatást Az általuk [...]