42 hit(s) (0.717 seconds)

Hits

1. Lengyel András: József Attila életrajzához (61. oldal)
[...] a szerzők tehát többek között József Attila engedélyével történt Abból a tényből [...] az önjellemző ereje jellegzetes szép József Attila dal ez Kunvári Bella összejövetelén Amikor az ötvenes években [...] viszonya egyként arra vall ekkoriban József Attila Kunváriék társaságában is mozgott följárt hozzájuk [...]
2. A József Attila-művek címmutatója (517. oldal)
[...] aug vége 57 406 49 József Attila József Jolánnak 1924 szept 57 406 60 József Attila A Szegedi Ferenc József Tudományegyetemnek [...] okt 7 68 407 52 József Attila József Jolánnak 1924 okt 10 59 [...] dec 4 69 410 63 József Attila Kunvári Bellának 1925 febr 21 71 411
3. Jegyzetek (411. oldal)
[...] Születése előtt megboldogult antológia József Attila Fenyő László és Vér Andor [...] én kiáltok c kötetéből 63 JÓZSEF ATTILA Kun vári Bellának Szeged 1925 [...] Fotómásolata PIM Tintával írott levél Kunvári Bella dr fogorvosnő József Attilával Balogh Vilma társasá­gában ismerkedett meg [...] GYULA és TERESCSÉNYI GYULA József Atti­lának Szeged 1925 febr T Eredetije [...]
4. A budapesti távbeszélő névsor betűrendje • K (263. oldal)
[...] Vallás és Közoktatásügyi minisztérium Kumar József koszörúlevelek festészeti üzeme V Dimitrov [...] u 68 186 312 Kun Attila I Attila krt 19 361 623 Kun [...] törvszéki szakértő lakása XVI Mátyás­föld József Attila út 7 290 865 Kunvári Bella dr fogorvos fogszabályozások rögzítések V [...]
5. K (77. oldal)
[...] 591 Kulcsár Andor könyvnyomdája azelőtt Attila Nyomda r t n Szász [...] u 61 Lipót 584 Kulcsár József EX Mester u 39 József 557 Kulcsár József cég VU Dohány u 43 [...] Király n 102 224 497 Kunvári Bella dr fogorvos fogszabályozá­sok rögzítések IV [...]
6. 1965-07-25 / 174. szám
[...] lehet a gyáregység személyzeti osztályán József Attila kulacsa és a tutszi törzs [...] egzotikus tárgy ebből áll Dr Kunvári Bella budapesti fogorvosnő felbecsülhetet­len értékű magángyűjtemé­nye [...] az ajándékozó sze­mélye növeli sokszorosára József Attila adta a jóba­rátnak Kunvári Bellának A 70 éves fogorvosnő és [...]
7. 1980-04-19 / 91. szám
[...] hiány­zik a városok körüli zöld­övezet József Attila közöttünk 13 Nincsen apám se [...] volt majd utóbb Ő közvetítette József Attila párizsi emlékeiből táplálko haláláig mint [...] majd az 1924 karácso­nyán megismert Kunvári Bella adott egy egy versre levélre [...] hogy vagyok Pest 1929 febr József At­tila Elhagyatottságomban erőt adnál buzdítanál ha [...]
8. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • K (1_263. oldal)
[...] a hiuotl terhére jelentheti be Kunvári Kulhanek H Antal fotó és [...] Kultúra hangszer és zon­goraterem Szemere József és tsa VI Király u [...] 186 Kun Aladárné özv 1 Attila u 75 161 549 Kun [...] Kuntz lásd Kuncz nevek után Kunvári Bella dr orvos IV Pe­tőfi Sándor [...]
9. K (302. oldal)
[...] u 16 188 120 Kumar József pálmák és koszorú levelek preparáló [...] Dllöi­út 24 139 881 Kun József festéknagykeresk IV Ferenc József rkp 3 187 539 Kun [...] Kunz Román keresk tané esős Attila krt 2 167 085 Kunz [...] XII Monda­ni 1 364 195 Kunvári Bella dr orvos IV Pe­tőfi Sándor [...]
10. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • K (1__243. oldal)
[...] Jázsel festék nagykeresk IV Ferenc József rkp 3 187 539 Kán [...] Kuntz lásd Kuncz nevek után Kunvári Bella dr orvos IV Pe­tőfi Sándor [...] 134 Kun vári Pál gépészmérnök Kun­vári M né V Honvéd u [...] Román keresk tanácsos I K Attila krt 2 167 085 Knnz [...]
11. Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról • Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor • K (1_164. oldal)
[...] 035 Kulcsár Andor könyvnyomdája azelőtt Attila Nyomda r t Szász Károly [...] 175 Kultúr Golyóslró Vállalat V József Attila u 12 0181 457 Kultúr [...] állandó törvszéki szakértő lakása Mátyásföld József Attilá­ét 7 290 865 Kunvári Bella dr fogorvos fogszabályozósok rögzítések IV [...]
12. A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora • K (1_192. oldal)
[...] 15 1 567 84 Kun Áttila közgazdasági és ve­gyészmérnök I Fery [...] 24 1 398 81 Kun József festékára nagykeresk IV Ferenc Józseí [...] 18 01 834 12 Kun József vegyészeti üzem Pest szenterzsébet Tőrök [...] u 6 1 820 04 Kunvári Bella dr orvos IV Pe­tőfi Bán [...]
13. K (1_283. oldal)
[...] üllői­ét 24 139 881 Kun József festéknagykeresk IV Perene József rkp 3 187 539 Kun [...] Kunz Román keresk tanácsos 1 Attila krt 2 167 085 Kunz [...] Szu nyogh Lilli magánzó I Attila krt 13 21 153 750 [...] XII Mondá­it l 364 195 Kunvári Bella dr orvos IV Pe tőd [...]
14. 1976 / 3. szám • IRODALOM - MŰVÉSZET • Farkas András: Az idővel elégő (3_4. oldal)
[...] I Az idővel elégő ORATÓRIUM JÓZSEF ATTILA LEVELEKBEN MEGÍRT ÉLETE HÁROM TÉTELBEN [...] tétel MAKÓ 1923 MÁJ 14 JÓZSEF JOLÁNNAK Beteg voltam pénzem se [...] S utáltán átölel 1923 TAVASZÁN JÓZSEF JOLÁNNAK A versenyt már feladtad [...] célra gondol 1925 FEBR 21 KUNVÁRI BELLÁNAK Majdnem a versig Vers erejéig [...]
15. O (267. oldal)
[...] névsorban található met Orvosok Kozmáry József dr V Csáky n 63 [...] Mester u 53 138 268 Kunvári Bella dr IV Petőfi Sándor u [...] tt 33 420 735 Makay Attila dr IX Üllői ót 57 [...] 768 Marschall Emil dr I Attila krt 2 167 634 Martinovics [...]
16. 2016-04-11 / 84. szám
[...] elége­dett volt megjelenésével V M József Attila Szomszéd Eszter eszter szomszed mediaworks [...] után fülem hallatára megállapították hogy Attila név nin­csen Ez nagyon megdöbbentett [...] Egyetem Nem én kiáltok DR KUNVÁRI BEL­LA Tiszta szívvel Horger Antal Lehettem [...]
17. 1. rész • E) • XIII. Műépítészek • XIV. Orvosok (1_660. oldal)
[...] 5 Tel J 622 73 Kunvári Bella VI Andrássy út 21 rendel [...] 429 75 Lefkovits Béla VIII József krt 55 57 rendel 3 [...] 214 18 Ligeti Ármin I Attila krt 2 ja ren­del 3 [...] Tel J 402 01 Makay Attila VIII kálvária u 21 rendel [...]
18. 1963-04-14 / 87. szám
[...] 05 Egy költő arca Emlékezés József Attilára születésének 58 évfordulóján 19 30 [...] 19 55 Esti be­szélgetés Horváth József ol­vassa fel írását 20 05 [...] 20 Egy magángyűjtemény kin­csei Látogatás Kunvári Bel­la védett magángyűjtemé­nyében 18 50 Divatrevü [...] van a Mú­zeum zenekará­nak Bíró Atti­lának Vasvári Istvánnak Kör nyei Kálmán­nak [...]
19. 1963-04-14 / 87. szám
[...] mwu MM M w Farkas József Hídverő ut­ca 11 A nyereségrészese­désre [...] 1108 Egy költő arca Emlékezés József Attilára születésének 58 évfordulóján 10 30 [...] 10 63 Esti beszélgetés Horváth Jó­zsef olvassa fel Írását 20 05 [...] 20 Egy magángyűjtemény kincsei Lá­togatás Kunvári Bella védeti magángyűjteményében 11 50 Dl­vatrevü [...]
20. A budapesti és a Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetőinek szaknévsora • O (2_132. oldal)
[...] dr 1 420 33 Déri József dr 2 932 55 Deutsch József dr VI Andxássy út 36 [...] Béla dr 2 925 44 Kunvári Bella dr IV Petőfi Sándor u [...] dr 1 391 11 Nemes Attila dr 1 865 98 Nemes [...]