113 hit(s) (0.258 seconds)

Hits

1. Levéltári Közlemények, 5. (1927) 1–4. • ÉRTEKEZÉSEK • Iványi Béla: A grádeczi Horváth Stansith-család levéltára / 245–253. o. (5_1-4_245. oldal)
A GRÁDECZI HORVÁTH STANSITH­CSALÁD LEVÉLTÁRA Szepeg vármegyében Késmárktól [...] László király Pólyán comes fiának András királyi apródnak adott 2 akitől [...] levéltárnak is megalapítója lett Grádeczi Horváth Stansith Márk atyja a horvát nemes [...] I k 276 1 Grádeczi Horváth Stansith ltár faec őrig No 3 [...]
2. Család- és személynévmutató (214. oldal)
[...] 1‍6‍8‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ P‍á‍l‍ó‍c‍z‍i‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ 1‍7‍3‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ c‍s‍a‍l‍á‍d‍ 1‍3‍7‍ 1‍6‍8‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ A‍n‍n‍a‍ 1‍8‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ B‍o‍l‍d‍i‍z‍s‍á‍r‍ [...] 1‍8‍5‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ É‍v‍a‍ 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ G‍e‍r‍g‍e‍l‍y‍ 1‍7‍9‍ 1‍8‍0‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ I‍m‍r‍e‍ 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ I‍m‍r‍é‍n‍é‍ [...] 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ J‍á‍n‍o‍s‍ 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ J‍o‍h‍a‍n‍n‍a‍ 1‍7‍9‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ K‍a‍t‍a‍ 1‍6‍6‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ Z‍s‍ó‍f‍i‍a‍ [...]
3. Varga Szabolcs: Horváth Márk szigeti kapitány hagyatéki leltára 1561-ből (forrásközlés) (7. oldal)
HORVÁTH MÁRK SZIGETI KAPITÁNY HAGYATÉKI LELTÁRA [...] alább ismertetendő hagyatéki leltár a Horváth Stansith család nagyőri levéltárában található Ez [...] Syrawych nemzetségből való Pzethai másképp Stansith György 10 András nevű öccsén és György nevű [...] 9 Iványi Béla A Grádeczi Horváth Stansith család történetéhez In Közlemények Szepes [...]
4. Birtokosai (276. oldal)
[...] 12922 95834 Gsztb 47 20 Horváth Stansith lt 12 2 Eszt kpt [...] Stat F 6 12 1509 Hor­váth Stansith lt 12 4 DL 95171 [...] Stat F 1 23 1511 Horváth Stansith lt 12 5 Gsztb 30 [...] Sb Th 1 134 1512 Horváth Stansith lt 11 4 Rakovszky lt [...]
5. Áttekintő raktári jegyzékek (215. oldal)
[...] Erdődy Kristóf gr 1698 Géczy András 1708 Gerhárt György Görgey Boldizsár [...] Hellenbach B J Gottfried 1689 Horváth Stansith Boldizsár 1710 Horváth Stansith Éva 1702 1708 Horváth Stansith Imre 1710 Horváth Stansith Sophia és Éva 1692 Lipőczi [...]
6. VII. Névmutató (601. oldal)
[...] 81 Hortís Ágost dr 271 Horváth András 244 Horváth István 233 44 Horváth János [...] 17 26 Horváth Mátyás 222 Horváth Nándor 250 Horváth Stansith Boldizsár de Gra­decz 259 350 436 58 Horváth Stansith Gergely de Gradecz 91 92 [...] 99 500 28 29 34 Horváth Stansith Imre 35 39 49 67 [...]
7. Személy- és családnév mutató (487. oldal)
Horánszky József 189 j Horváth Stansith Gergely 219 Horányi Antal 417 [...] 20 333 357 Zsófia 215 András 164 Zsuzsanna 87 Antal 40 [...] y ör 6 T 4 Horváth 396 Miklós 38 Horváth ajücsi Péterné 392 Pál 40 [...] Sándor 192 Hugonnay Vilma 417 Horváth Stansith család 86 87 99 HujaS [...]
8. Család- és személynévmutató (221. oldal)
[...] Ádámné Podmaniczky Teréz 152 Szirmay András 112 152 180 184 Szirmay [...] Orosz Teréz 152 Szirmay Andrásné Horváth Stansith Anna 152 Szirmay Andrásné Roth [...] Szirmay Istvánné 175 Szirmay Istvánné Horváth Stansith Johanna 154 Szirmay Istvánné Okolicsányi [...] 175 178 183 Szirmay Sándorné Horváth Stansith Klára 159 Szirmay Sára 164 [...]
9. Birtokosai (306. oldal)
[...] TP 4 1811 más 1512 Horváth Stansith lt 11 4 1512 1520 [...] 22869 22872 1518 DL 47273 Hor­váth Stansith lt 11 7 1520 Sb [...] DL 69574 16747 más 1522 Horváth Stansith it 11 9 1523 DL [...] nagyatyja birtokrészeibe A következő évben András már Deméndy Péterrel pereskedik 1490 [...]
10. Áttekintő raktári jegyzékek (214. oldal)
[...] Radvánszky IV Györgyhöz intézett le­velek Horváth Stansith Boldizsár 1667 Horváth Stansith Márk 1671 1685 Hudicius Jánoá 1678 Joanelli János András 1668 Jászay Ferenc 1677 1678 [...] Morocz Erzsébet 1682 Nagy Péli András 1672 Nagy Leszenyei Ferenc 1674 [...] 1674 Palugyay Ádám 1684 Palugyay András 1682 Palugyay Anna 1687 Palugyay
11. 2001-08-11 / 187. szám
[...] balról jobbra fehér pulóverben Szilágyi András számadógondnok Anthony Gall vezető építész [...] a török háborúk hőse grádeczi Horváth Stansith Márk kapta meg A nagyőri kastélyt fia Horváth Stansith Gergely építtette 1570 és 1590 [...] legrégibb ilyen stílusban emelt épület Horváth Stansith Gergely 1558 1597 itáliai tanulmányait [...]
12. Áttekintő raktári jegyzékek (189. oldal)
[...] cs 20 tétel Pottornyay Mátyásné Stansith Horváth Katalin Hozzá intézett levelek Gyürky [...] Borsod megye Vizeki Tallián Pál András alispán Horváth András Sz Király György Sebe Mihály [...] ephus Hora Liptó megye 1774 Horváth Stansith Imre Straska Szepes megye 1776 [...]
13. Csáky család (159. oldal)
[...] 1772 1769 XVIII sz Greskovits András Gyöngyösi Gábor Gyurcsánszky Károly tiszttartó [...] Haller József gr G Haluscsák András nyadini lakos Hármas György szendrői [...] bányászok MoKoHely tar tó tanács Horváth Imre Horváth József Horváth Stansith Imre Szepes megyei alispán Impenas [...]
14. IV. Az ágostai hitvallású evangélikus közoktatás története a Szepességen (502. oldal)
[...] iskola áldozatkész patrónusai a gradeczí Horváth Stanisthok nem tudtak ezentúl oly [...] is hogy 1673 ban gradeczi Horváth Stansith II Márk javait a Wesselényi [...] Az intézet utolsó rektora Kírínyí András aki 1706 ban már csetneki [...] a lakosság hit­életét A gradeczí Horváth Stansith nemesi család áldozatkész­ségével szervezett és [...]
15. (_35. oldal)
[...] nekik hogy Máriássy Imre és Horváth Stansith Márk tanquam manifestis simoriun rebellium [...] is A 30 tanú Jelenik András vallja Marcus Horváth tandem cum ad castra t [...] Andrea Székel Paulo Berze­viczi Gregorio Horváth qui an sponte vei coacte [...] hogy Máriássy Imre és Horvátb Stansith Márk javait occupari curavimus Minutae [...]
16. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (184. oldal)
2 cs 1 tétel Szirmay András 1747 Sztáray János Fülöpnek Orosz Gáspár 1775 Szulyovszky Andrásnak Mauks Mihály 1816 Pongrácz András 1821 Szulyovszky Menyhértnek Kostán Ferenc 1802 Kubinyi András 1803 Horváth Stansith Anna 1803 Aláirás nélkül én [...] Jelenffy Pál 1765 Tabódy Mihálynak Andrási Anna 1715 Barkóczy Ferenc 1724 [...]
17. III. A szepesi ev. egyház elnyomásának a kora (458. oldal)
[...] jogokat sem vette figye­lembe és Horváth Stansith Boldizsárt február hó 9 én [...] mielőtt karhatalmi intézke­désre szükség volna Horváth Stansith Boldizsár azonban önér­zetesen kijelentette neki [...] ahol Berzeviczy Boldizsár és Székely András til­takoztak földesúri jogaikba való beavatkozása [...]
18. MUTATÓK • Személynévmutató (542. oldal)
[...] 36 338 345 349 Hertzog András 366 Hirscher Dániel 343 Hoffmann [...] 414 Holló Zsigmond 334 372 Horváth András 231 Horváth Henrik műfordító 71 Horváth Miklós 228 Horváth Stansith Krisztina 388 Horváth Vince 35 Horváth Zsuzsanna 231 Höflinger Frigyes 431 [...] 312 372 386 387 Hrillius András 366 Hudacsek Mátyás 320 Hulyg [...]
19. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (180. oldal)
[...] L‍á‍s‍z‍l‍ó‍n‍a‍k‍ B‍r‍o‍c‍k‍e‍n‍ P‍á‍l‍ 1‍7‍9‍3‍ F‍e‍k‍e‍t‍e‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍7‍7‍6‍ G‍r‍e‍i‍f‍s‍w‍a‍l‍d‍i‍ e‍g‍y‍e‍t‍e‍m‍ r‍e‍k‍t‍o‍r‍a‍ 1‍8‍0‍2‍ [...] F‍e‍r‍e‍n‍c‍n‍e‍k‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ M‍i‍k‍l‍ó‍s‍ P‍é‍t‍e‍r‍ é‍s‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ I‍ 7‍0‍5‍ R‍a‍k‍o‍v‍s‍z‍k‍y‍ J‍á‍n‍o‍s‍n‍a‍k‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ [...] 1‍7‍0‍6‍ R‍é‍v‍a‍i‍ M‍ó‍z‍e‍s‍ b‍r‍ n‍a‍k‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ G‍e‍r‍g‍e‍l‍y‍ 1‍7‍6‍2‍ V‍i‍t‍á‍l‍i‍s‍ J‍á‍n‍o‍s‍ 1‍7‍6‍2‍ [...] 1‍8‍2‍5‍ O‍l‍v‍a‍s‍h‍a‍t‍a‍t‍l‍a‍n‍ 1‍8‍3‍7‍ R‍ó‍t‍h‍ P‍á‍l‍n‍a‍k‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ 1‍8‍4‍1‍ H‍u‍n‍y‍o‍r‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ 1‍8‍4‍1‍ [...]
20. Birtokosai (277. oldal)
[...] m lt 19 2 18 Horváth Stansith lt 12 2 1469 Eszt [...] Gsztb Stat F 1 23 Horváth Stansith lt 12 9 Désházy család [...] Devecsery család 1499 ben Ilméry András és Lüley Mihály Démónd felét [...]
21. Áttekintő raktári jegyzékek (194. oldal)
[...] főporkolábja Gothard János Rozsnyó 1656 Horváth Imre Dessőfi Katerina Szakonya 1732 Horváth Stansith Boldizsár V Szepes megye első [...] János és társai 1740 Jelenik András Gömör és Torna megyék első táblabirája S Horváth János Strasa 1694 Kiszely Péter [...]
22. Személy- és helynévmutató (422. oldal)
[...] 135 336 Haber 137 Hadik András 107 Hafiz Samszo d din [...] Béla 208 209 297 314 Horváth őrnagy 286 Horváth Gergely 15 Horváth István 301 Horváth János Jani Janikám 66 102 [...] 283 292 305 351 382 Horváth Stansith György 16 Huszár Adolf 66 [...]
23. 1882-06-18 / 37-38. szám
[...] gyámja Gyulaffy cs Ebből név András és László Gyürky cs FI [...] Ebből név Márk Bertalan Kázrnér Horváth Stansith Gergely a neérei iskola alapitója [...] Anna nevű leányával együtt Jakusith András Kanizsay cs Ebből név K [...] neje Kapy cs Ebből K András Károlyi nagykárolyi mágnás cs több [...]
24. Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai (Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás nádorral és szervitoraival) (1556-1561) (80. oldal)
[...] 1556 szept 30 OL Szigeti Horváth cs lt 108 Bécs 1556 [...] 113 IVÁNYI B A Gradeczi Horváth Stansith család i m 10 1 [...] Theryek Tamás Oztopan i Pernezy András Pestyeney Boldizsár Kathatffalwa i Nagh [...] levő bátai apátság birtokait átengedi Horváthnak OL E 210 Magyar Kamara [...]
25. Áttekintő raktári jegyzékek (213. oldal)
[...] 1638 1647 d Máriássy Zsófiához Horváth Stansith Márknéhoz irt levelek 1673 1676 [...] 1683 Baloghy Gáspár 1686 Balowansky András 1677 és én Bartakovics János [...] 1668 Csemiczky Miklós 1671 Csizmadia András és Nyerges András 1683 Czobor Mária gr 1687 [...] 1680 Géczy Zsigmond 1668 Gortszky András 1681 Görgey Kata 1685 Gronell [...]
26. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (135. oldal)
[...] S‍á‍r‍a‍ V‍ P‍é‍t‍e‍r‍ 1‍6‍5‍5‍­‍ I‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ z‍e‍m‍p‍l‍é‍n‍i‍ k‍ö‍v‍e‍t‍ a‍ g‍r‍ó‍f‍i‍ á‍g‍ [...] P‍l‍a‍t‍t‍h‍y‍n‍é‍ P‍é‍c‍h‍y‍n‍é‍ O‍k‍o‍l‍i‍c‍s‍á‍n‍y‍i‍ J‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍s‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ J‍o‍h‍a‍n‍n‍a‍ I‍ V‍I‍I‍I‍ J‍ó‍b‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ [...] 1‍ M‍á‍r‍i‍á‍s‍s‍y‍ B‍é‍g‍á‍n‍y‍i‍ J‍o‍z‍e‍f‍a‍ 2‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ K‍l‍á‍r‍a‍ T‍a‍m‍á‍s‍ A‍n‍t‍a‍l‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ Z‍e‍m‍p‍l‍é‍n‍i‍ [...] P‍o‍t‍t‍o‍r‍n‍y‍a‍y‍ I‍l‍o‍n‍a‍ b‍r‍ P‍o‍d‍m‍a‍n‍i‍c‍z‍k‍y‍ P‍o‍t‍t‍u‍r‍n‍y‍a‍y‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ T‍e‍r‍é‍z‍ K‍l‍á‍r‍a‍ A‍n‍n‍a‍ I‍ I‍ [...]
27. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (195. oldal)
S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ G‍e‍r‍g‍e‍l‍y‍ 1‍7‍5‍2‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ I‍m‍r‍e‍ 1‍7‍9‍9‍­‍ 1‍8‍0‍0‍ S‍t‍e‍g‍n‍e‍r‍ L‍a‍j‍o‍s‍ [...] 1‍8‍3‍3‍ S‍t‍e‍p‍á‍n‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ 1‍8‍2‍1‍ S‍t‍u‍b‍e‍n‍f‍o‍l‍y‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍8‍3‍7‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ 1‍8‍0‍2‍ S‍t‍e‍f‍á‍n‍i‍a‍ 1‍8‍8‍8‍ [...] 1‍8‍1‍4‍ S‍z‍a‍t‍m‍á‍r‍y‍ d‍r‍ 1‍8‍0‍1‍ S‍z‍é‍c‍h‍y‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍7‍3‍4‍ 1‍7‍3‍8‍ S‍z‍é‍k‍e‍l‍y‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ 1‍7‍4‍6‍ [...] S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ A‍l‍b‍e‍r‍t‍ 1‍8‍5‍6‍ 1‍8‍5‍7‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍7‍1‍3‍ 1‍7‍2‍0‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ A‍n‍n‍a‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ [...]
28. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (154. oldal)
[...] S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ V‍I‍I‍ I‍s‍t‍v‍a‍n‍ é‍s‍ f‍e‍l‍e‍s‍é‍g‍e‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ J‍o‍h‍a‍n‍n‍a‍ i‍r‍a‍t‍a‍i‍ é‍s‍ h‍o‍z‍z‍á‍j‍u‍k‍ i‍n‍t‍é‍z‍e‍t‍t‍ [...] i‍n‍t‍é‍z‍e‍t‍t‍ l‍e‍v‍e‍l‍e‍k‍ B‍u‍d‍a‍h‍á‍z‍y‍ E‍l‍e‍k‍ С‍h‍á‍z‍á‍r‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ C‍h‍á‍z‍á‍r‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ D‍e‍t‍r‍i‍c‍h‍ M‍e‍n‍y‍h‍é‍r‍t‍ G‍l‍o‍s‍ K‍á‍r‍o‍l‍y‍ J‍o‍ó‍b‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ K‍a‍r‍o‍v‍e‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ K‍e‍c‍s‍k‍é‍s‍ P‍á‍l‍ K‍o‍m‍á‍r‍o‍m‍i‍ K‍o‍s‍s‍u‍t‍h‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ [...]
29. Repertórium (137. oldal)
[...] Ádám év n 5714 Mészáros András év n 5715 Mészáros János [...] Jakab év n 5720 Nesericz András év n 5720 a Nyáry [...] n 5732 Rakssany István és András év n 5733 Reguly Sándor [...] 5741 Somogyi Ferenc 1660 5742 Horváth Stansith Márk év n 5743 Stubner [...]
30. Birtokosai (243. oldal)
[...] János és Tóbiás azután két Horváth Péter valamint másik két János [...] DL 22231 Rakovszky lt 4065 Horváth Stansith lt 11 4 1512 1520 [...] 94 1518 Gsztb 35 24 Horváth Stansith lt 11 6 7 8 [...] fiainak Imrének Ambrusnak Jánosnak és Andrásnak zálogosította el Eszt kpt o [...]
31. Genealógiai táblák (213. oldal)
V tábla András s aki all táblán 1658 [...] 1776 1 Máriássy E 2 Stansith Horváth Klára Ilona o Zsigmond Lajos [...] 1775 1840 Sulyovszky 1781 IS András Teréz 47 Andrási 44 Zsuzsanna 1811 Bernáth Stansith Ferenc Klára Anna Horváth Anna 2 Bégányi Josefa folytatása [...]
32. Személynév mutató (183. oldal)
[...] 69 Miklós kormányzó 103 106 Horváth Barna 108 109 171 Eszter [...] 172 174 Regina 150 173 Horváth Stansith Anna 64 165 Hunyadi János [...] 171 Kaszó Bálint 173 Kazinczy András 73 Ferenc 21 23 28 [...] István gróf országbíró 27 Komáromy András 5 6 9 11 13 [...]
33. Birtokosai (279. oldal)
[...] 8 2 1477 DL 95585 Horváth Stansith lt 12 3 1484 Gsztb [...] 39 1515 DL 95472 1517 Horváth Stansith lt 12 7 13 29 [...] Hosszuréthy Mihály fiainak Jakabnak és Andrásnak s ezt az eladást 1413 [...]
34. Esterházy család hercegi ága levéltára, Esterházy család hercegi ága (148. oldal)
23 cs 5720 Nesericz András é n 5720 a Nyáry [...] n 5732 Rakssany István és András é n 5733 Reguly Sándor [...] Farkas é n 5738 Semsey András é n 5739 Semsey János [...] 5741 Somogyi Ferenc 1660 5742 Horváth Stansith Márk é n 5743 Stubner [...]
35. MÁSODIK RÉSZ. Az egyházkerület általános története. • VII. Az iskolák és a nevelés ügye. (877. oldal)
[...] Bogács Bálint 1570 és Nauclerus András is 1571 Szentmiklósi Ambrus ex [...] Lethenyei 1631 Deselvics István 1636 Horváth András 1637 sat Ez ifjak közül [...] ajánlotta A kör­mendi születésű Gradeczi Horváth Stansith Gergely is Horváth
36. (29. oldal)
[...] XVIII sz p 1187 Máriássv András 1753 1846 p 1188 Máriássy [...] XVII XVIII sz p 1197 Horváth Stansith család XVI XVIII sz p [...]
37. Áttekintő raktári jegyzékek (91. oldal)
[...] 1750 1793 ifj Ferenc fia András fivére és felesége Okolicsányi Borbála [...] 1813 Sándor fia és felesége Horváth Stansith Bora 1782 1839 iratai Iskolai [...] 11 tétel Albert Sándor fia Andrásnak a fia iskolai bizonyítványai 1829 [...]
38. Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai (Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás nádorral és szervitoraival) (1556-1561) (75. oldal)
[...] Tár I 5 A Gradeczi Horváth Stansith család történetéhez Közlemények Szepes vármegye [...] 132 157 1 6 KOMÁROMY András Magyar levelek a XVI századból [...] m 9 MOLNÁR Imre szerk Horváth Márton Kerecsényi László Farkasich Gergely Horváth Márk szigetvári várkapitányok levelezése 1550 [...]
39. (_52. oldal)
[...] élt családtagok közül kiemelkedik Máriássy András a későbbi báró és tábornok Máriássy András Ferencz és Gradeczi Horváth Stansith Anna Mária íia 1756 ban [...] renddel a bárói rang járván András 1810 junius 23 án kérvényt [...] deczember 1 én állítják ki András bárói diplomáját elmondva abban származását [...]
40. A XIII. városi ev. egyházmegye főesperesei és felügyelői 1784—1896 • A tiszai ág. ev. egyházkerület püspökei és felügyelői, — továbbá az egyetemes egyházi és isk. felügyelők 1784—1896 (111. oldal)
[...] Föesperesek Egyházmegyei felügyelők X Grósz András 1783­ 91 I Grünblath Márton [...] S 02 π 3 Fabriezy András 1813­ 25 3­ Krajzell Vilmos [...] Zsigmond 1863 75 8 Soltész András 1848­69 8 Breuer Sándor 1875 [...] Radvánszky Ferencz 1791­ 93 3 Horváth Stansith 93 Imre 1793 1801 4 [...]
41. A genealógiai táblák (64. oldal)
[...] tábla Istvánnak négy fia volt András Ferenc György y 7 és [...] Györgynek y nem voltak gyermekeik Andrásnak felesége Horváth Stansith Anna l 89 de Gyurikovics [...] szerepel feleségként 1795 évszámmal 190 András két fia közül Lajos 100 [...] halt meg 1850 ben 191 András y 5 testvérének Istvánnak y [...]
42. I. A reformáció története a Szepességen (92. oldal)
[...] pélyesen megtagadta és onnan visszatérve Horváth Stansith G meghívta őt a nagyeőri [...] A reformáció mozgalma melyet Fischer András és Leu­discher György a Szepességen [...] magával ragadta annak leg­nagyobb ellenesét Horváth János szepesi prépostot sőt a [...]
43. (126. oldal)
[...] okmányból végre pedig a Chászár András féle rozsnyói E század elején [...] Szirmay Tamás 1745 1766 gradeczi Hor­váth Sztansith Gergely 1766 1773 id [...] Radvánszky Fe­rencz 1795 1801 gradeczi Horváth Stansith Imre 1801 1822 Berzeviczy Gergely [...]
44. Tanulmányok • BUZÁSI ENIKŐ: Portrék, festők, mecénások. A portré történetéhez a 16—17. századi Magyar Királyságban (51. oldal)
[...] 1675 Sopron Szent Mihály plébáma Horváth Stansith Boldi­zsár 1678 Pozsony Bratislava Slovenská národná galéria Horváth Stansith Boldizsárné Kiss Katalin 1678 Pozsony [...] utóbbiakra KOLTAI 2002 289 Koltai András tévesen ehhez az adathoz kapcsol [...] áttekintésére BuzAsi 2001 133 Koltai András legújabb Batthyány tanulmányában KOLTAI 2008 [...]
45.
[...] Keczer Ferencz Keczer János Keczer András Keczer Menyhért Semssey Ferencz Horváth Stansith de Gradecz Boldizsár Görgey Ezékiel [...] Újfalussy Zsigmond Fejérváry Zsigmond Dobay András Dobay Gábor Saárossy Sebestyén Szir [...] Dessewffy György Berzeviczy Zsigmond Péchy András Faigell Péter Berzeviczy János Dalmady [...] Semssey Ferencz sárosi alispán Keczer András és Keczer Menyhért sárosi táblabírák [...]
46.
[...] 1585 Reinhard Márton 1594 Bodó András 1704 1708 Sárosy János 1708 [...] 1791 Radvánszky Ferencz 1791 1793 Horváth Stansith Imre 1793 1801 Berzeviczy Gergely [...]
47. Áttekintő raktári jegyzékek (219. oldal)
[...] Márton 1706 Horthy István 1705 Stansith Horváth Boldizsár 1706 St Horváth Éva 1725 St Horváth Gergely 1737 Horváth Ferenc 1704 Horváth György 1706 1708 St Horváth Imre 1737 Horváth László 1716 Horváth Miklós 1707 1708 Horváth Pál 1708 Horváth Zsigmond 1706 1707 Hrabovszky János [...]
48.
[...] Bengel Albert Jánostól továbbá Skaricza András modori és Beer Vilm pozs [...] Berze viczy Szirmay Justh Görgey Horváth Stansith Je­szenszky stb továbbá Beer Ribiny [...]
49.
[...] új templom építésére adakoztak Dessewffy András Ádám Bánó Klára és Platthy [...] Marianna 20 forintjával Felügyelő Dessewffy András Ádám de Csernek et Tarkő [...] János 38 éves Tanitókántor Szereday András 62 éves Van egy régi alapítványa Dessewffy András ne­jétől Anna Mária Horváth Stansith de Grádecztől Matrica 1741 től [...]
50. Dr. Szelényi Ödöntől: Adalékok a volt modori ev. gimnázium történetéhez (63. oldal)
[...] Szepes m mikor a hires Horváth Stansith de Gradecz meghalt 1597 január [...] 1638 előtt 1648 50 Slemmeker András ne­vével találkozunk Utána 1652 től Biihringer András vagy Piringer Posoniensis csakhamar városi [...] konrektor 1656 ban Höherus Kocherus András a rektor mel­lette úgy látszik [...]