113 hit(s) (0.608 seconds)

Hits

1. Levéltári Közlemények, 5. (1927) 1–4. • ÉRTEKEZÉSEK • Iványi Béla: A grádeczi Horváth Stansith-család levéltára / 245–253. o. (5_1-4_245. oldal)
A GRÁDECZI HORVÁTH STANSITH­CSALÁD LEVÉLTÁRA Szepeg vármegyében Késmárktól [...] László király Pólyán comes fiának András királyi apródnak adott 2 akitől [...] levéltárnak is megalapítója lett Grádeczi Horváth Stansith Márk atyja a horvát nemes [...] I k 276 1 Grádeczi Horváth Stansith ltár faec őrig No 3 [...]
2. Család- és személynévmutató (214. oldal)
[...] 1‍6‍8‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ P‍á‍l‍ó‍c‍z‍i‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ 1‍7‍3‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ c‍s‍a‍l‍á‍d‍ 1‍3‍7‍ 1‍6‍8‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ A‍n‍n‍a‍ 1‍8‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ B‍o‍l‍d‍i‍z‍s‍á‍r‍ [...] 1‍8‍5‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ É‍v‍a‍ 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ G‍e‍r‍g‍e‍l‍y‍ 1‍7‍9‍ 1‍8‍0‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ I‍m‍r‍e‍ 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ I‍m‍r‍é‍n‍é‍ [...] 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ J‍á‍n‍o‍s‍ 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ J‍o‍h‍a‍n‍n‍a‍ 1‍7‍9‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ K‍a‍t‍a‍ 1‍6‍6‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ Z‍s‍ó‍f‍i‍a‍ [...]
3. Varga Szabolcs: Horváth Márk szigeti kapitány hagyatéki leltára 1561-ből (forrásközlés) (7. oldal)
HORVÁTH MÁRK SZIGETI KAPITÁNY HAGYATÉKI LELTÁRA [...] alább ismertetendő hagyatéki leltár a Horváth Stansith család nagyőri levéltárában található Ez [...] Syrawych nemzetségből való Pzethai másképp Stansith György 10 András nevű öccsén és György nevű [...] 9 Iványi Béla A Grádeczi Horváth Stansith család történetéhez In Közlemények Szepes [...]
4. Birtokosai (276. oldal)
[...] 12922 95834 Gsztb 47 20 Horváth Stansith lt 12 2 Eszt kpt [...] Stat F 6 12 1509 Hor­váth Stansith lt 12 4 DL 95171 [...] Stat F 1 23 1511 Horváth Stansith lt 12 5 Gsztb 30 [...] Sb Th 1 134 1512 Horváth Stansith lt 11 4 Rakovszky lt [...]
5. Áttekintő raktári jegyzékek (215. oldal)
[...] Erdődy Kristóf gr 1698 Géczy András 1708 Gerhárt György Görgey Boldizsár [...] Hellenbach B J Gottfried 1689 Horváth Stansith Boldizsár 1710 Horváth Stansith Éva 1702 1708 Horváth Stansith Imre 1710 Horváth Stansith Sophia és Éva 1692 Lipőczi [...]
6. VII. Névmutató (601. oldal)
[...] 81 Hortís Ágost dr 271 Horváth András 244 Horváth István 233 44 Horváth János [...] 17 26 Horváth Mátyás 222 Horváth Nándor 250 Horváth Stansith Boldizsár de Gra­decz 259 350 436 58 Horváth Stansith Gergely de Gradecz 91 92 [...] 99 500 28 29 34 Horváth Stansith Imre 35 39 49 67 [...]
7. Személy- és családnév mutató (487. oldal)
Horánszky József 189 j Horváth Stansith Gergely 219 Horányi Antal 417 [...] 20 333 357 Zsófia 215 András 164 Zsuzsanna 87 Antal 40 [...] y ör 6 T 4 Horváth 396 Miklós 38 Horváth ajücsi Péterné 392 Pál 40 [...] Sándor 192 Hugonnay Vilma 417 Horváth Stansith család 86 87 99 HujaS [...]
8. Család- és személynévmutató (221. oldal)
[...] Ádámné Podmaniczky Teréz 152 Szirmay András 112 152 180 184 Szirmay [...] Orosz Teréz 152 Szirmay Andrásné Horváth Stansith Anna 152 Szirmay Andrásné Roth [...] Szirmay Istvánné 175 Szirmay Istvánné Horváth Stansith Johanna 154 Szirmay Istvánné Okolicsányi [...] 175 178 183 Szirmay Sándorné Horváth Stansith Klára 159 Szirmay Sára 164 [...]
9. Birtokosai (306. oldal)
[...] TP 4 1811 más 1512 Horváth Stansith lt 11 4 1512 1520 [...] 22869 22872 1518 DL 47273 Hor­váth Stansith lt 11 7 1520 Sb [...] DL 69574 16747 más 1522 Horváth Stansith it 11 9 1523 DL [...] nagyatyja birtokrészeibe A következő évben András már Deméndy Péterrel pereskedik 1490 [...]
10. Áttekintő raktári jegyzékek (214. oldal)
[...] Radvánszky IV Györgyhöz intézett le­velek Horváth Stansith Boldizsár 1667 Horváth Stansith Márk 1671 1685 Hudicius Jánoá 1678 Joanelli János András 1668 Jászay Ferenc 1677 1678 [...] Morocz Erzsébet 1682 Nagy Péli András 1672 Nagy Leszenyei Ferenc 1674 [...] 1674 Palugyay Ádám 1684 Palugyay András 1682 Palugyay Anna 1687 Palugyay
11. 2001-08-11 / 187. szám
[...] balról jobbra fehér pulóverben Szilágyi András számadógondnok Anthony Gall vezető építész [...] a török háborúk hőse grádeczi Horváth Stansith Márk kapta meg A nagyőri kastélyt fia Horváth Stansith Gergely építtette 1570 és 1590 [...] legrégibb ilyen stílusban emelt épület Horváth Stansith Gergely 1558 1597 itáliai tanulmányait [...]
12. Áttekintő raktári jegyzékek (189. oldal)
[...] cs 20 tétel Pottornyay Mátyásné Stansith Horváth Katalin Hozzá intézett levelek Gyürky [...] Borsod megye Vizeki Tallián Pál András alispán Horváth András Sz Király György Sebe Mihály [...] ephus Hora Liptó megye 1774 Horváth Stansith Imre Straska Szepes megye 1776 [...]
13. Csáky család (159. oldal)
[...] 1772 1769 XVIII sz Greskovits András Gyöngyösi Gábor Gyurcsánszky Károly tiszttartó [...] Haller József gr G Haluscsák András nyadini lakos Hármas György szendrői [...] bányászok MoKoHely tar tó tanács Horváth Imre Horváth József Horváth Stansith Imre Szepes megyei alispán Impenas [...]
14. IV. Az ágostai hitvallású evangélikus közoktatás története a Szepességen (502. oldal)
[...] iskola áldozatkész patrónusai a gradeczí Horváth Stanisthok nem tudtak ezentúl oly [...] is hogy 1673 ban gradeczi Horváth Stansith II Márk javait a Wesselényi [...] Az intézet utolsó rektora Kírínyí András aki 1706 ban már csetneki [...] a lakosság hit­életét A gradeczí Horváth Stansith nemesi család áldozatkész­ségével szervezett és [...]
15. (_35. oldal)
[...] nekik hogy Máriássy Imre és Horváth Stansith Márk tanquam manifestis simoriun rebellium [...] is A 30 tanú Jelenik András vallja Marcus Horváth tandem cum ad castra t [...] Andrea Székel Paulo Berze­viczi Gregorio Horváth qui an sponte vei coacte [...] hogy Máriássy Imre és Horvátb Stansith Márk javait occupari curavimus Minutae [...]
16. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (184. oldal)
2 cs 1 tétel Szirmay András 1747 Sztáray János Fülöpnek Orosz Gáspár 1775 Szulyovszky Andrásnak Mauks Mihály 1816 Pongrácz András 1821 Szulyovszky Menyhértnek Kostán Ferenc 1802 Kubinyi András 1803 Horváth Stansith Anna 1803 Aláirás nélkül én [...] Jelenffy Pál 1765 Tabódy Mihálynak Andrási Anna 1715 Barkóczy Ferenc 1724 [...]
17. III. A szepesi ev. egyház elnyomásának a kora (458. oldal)
[...] jogokat sem vette figye­lembe és Horváth Stansith Boldizsárt február hó 9 én [...] mielőtt karhatalmi intézke­désre szükség volna Horváth Stansith Boldizsár azonban önér­zetesen kijelentette neki [...] ahol Berzeviczy Boldizsár és Székely András til­takoztak földesúri jogaikba való beavatkozása [...]
18. MUTATÓK • Személynévmutató (542. oldal)
[...] 36 338 345 349 Hertzog András 366 Hirscher Dániel 343 Hoffmann [...] 414 Holló Zsigmond 334 372 Horváth András 231 Horváth Henrik műfordító 71 Horváth Miklós 228 Horváth Stansith Krisztina 388 Horváth Vince 35 Horváth Zsuzsanna 231 Höflinger Frigyes 431 [...] 312 372 386 387 Hrillius András 366 Hudacsek Mátyás 320 Hulyg [...]
19. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (180. oldal)
[...] L‍á‍s‍z‍l‍ó‍n‍a‍k‍ B‍r‍o‍c‍k‍e‍n‍ P‍á‍l‍ 1‍7‍9‍3‍ F‍e‍k‍e‍t‍e‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍7‍7‍6‍ G‍r‍e‍i‍f‍s‍w‍a‍l‍d‍i‍ e‍g‍y‍e‍t‍e‍m‍ r‍e‍k‍t‍o‍r‍a‍ 1‍8‍0‍2‍ [...] F‍e‍r‍e‍n‍c‍n‍e‍k‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ M‍i‍k‍l‍ó‍s‍ P‍é‍t‍e‍r‍ é‍s‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ I‍ 7‍0‍5‍ R‍a‍k‍o‍v‍s‍z‍k‍y‍ J‍á‍n‍o‍s‍n‍a‍k‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ [...] 1‍7‍0‍6‍ R‍é‍v‍a‍i‍ M‍ó‍z‍e‍s‍ b‍r‍ n‍a‍k‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ G‍e‍r‍g‍e‍l‍y‍ 1‍7‍6‍2‍ V‍i‍t‍á‍l‍i‍s‍ J‍á‍n‍o‍s‍ 1‍7‍6‍2‍ [...] 1‍8‍2‍5‍ O‍l‍v‍a‍s‍h‍a‍t‍a‍t‍l‍a‍n‍ 1‍8‍3‍7‍ R‍ó‍t‍h‍ P‍á‍l‍n‍a‍k‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ 1‍8‍4‍1‍ H‍u‍n‍y‍o‍r‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ 1‍8‍4‍1‍ [...]
20. Birtokosai (277. oldal)
[...] m lt 19 2 18 Horváth Stansith lt 12 2 1469 Eszt [...] Gsztb Stat F 1 23 Horváth Stansith lt 12 9 Désházy család [...] Devecsery család 1499 ben Ilméry András és Lüley Mihály Démónd felét [...]
21. Áttekintő raktári jegyzékek (194. oldal)
[...] főporkolábja Gothard János Rozsnyó 1656 Horváth Imre Dessőfi Katerina Szakonya 1732 Horváth Stansith Boldizsár V Szepes megye első [...] János és társai 1740 Jelenik András Gömör és Torna megyék első táblabirája S Horváth János Strasa 1694 Kiszely Péter [...]
22. Személy- és helynévmutató (422. oldal)
[...] 135 336 Haber 137 Hadik András 107 Hafiz Samszo d din [...] Béla 208 209 297 314 Horváth őrnagy 286 Horváth Gergely 15 Horváth István 301 Horváth János Jani Janikám 66 102 [...] 283 292 305 351 382 Horváth Stansith György 16 Huszár Adolf 66 [...]
23. 1882-06-18 / 37-38. szám
[...] gyámja Gyulaffy cs Ebből név András és László Gyürky cs FI [...] Ebből név Márk Bertalan Kázrnér Horváth Stansith Gergely a neérei iskola alapitója [...] Anna nevű leányával együtt Jakusith András Kanizsay cs Ebből név K [...] neje Kapy cs Ebből K András Károlyi nagykárolyi mágnás cs több [...]
24. Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai (Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás nádorral és szervitoraival) (1556-1561) (80. oldal)
[...] 1556 szept 30 OL Szigeti Horváth cs lt 108 Bécs 1556 [...] 113 IVÁNYI B A Gradeczi Horváth Stansith család i m 10 1 [...] Theryek Tamás Oztopan i Pernezy András Pestyeney Boldizsár Kathatffalwa i Nagh [...] levő bátai apátság birtokait átengedi Horváthnak OL E 210 Magyar Kamara [...]
25. Áttekintő raktári jegyzékek (213. oldal)
[...] 1638 1647 d Máriássy Zsófiához Horváth Stansith Márknéhoz irt levelek 1673 1676 [...] 1683 Baloghy Gáspár 1686 Balowansky András 1677 és én Bartakovics János [...] 1668 Csemiczky Miklós 1671 Csizmadia András és Nyerges András 1683 Czobor Mária gr 1687 [...] 1680 Géczy Zsigmond 1668 Gortszky András 1681 Görgey Kata 1685 Gronell [...]
26. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (135. oldal)
[...] S‍á‍r‍a‍ V‍ P‍é‍t‍e‍r‍ 1‍6‍5‍5‍­‍ I‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ z‍e‍m‍p‍l‍é‍n‍i‍ k‍ö‍v‍e‍t‍ a‍ g‍r‍ó‍f‍i‍ á‍g‍ [...] P‍l‍a‍t‍t‍h‍y‍n‍é‍ P‍é‍c‍h‍y‍n‍é‍ O‍k‍o‍l‍i‍c‍s‍á‍n‍y‍i‍ J‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍s‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ J‍o‍h‍a‍n‍n‍a‍ I‍ V‍I‍I‍I‍ J‍ó‍b‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ [...] 1‍ M‍á‍r‍i‍á‍s‍s‍y‍ B‍é‍g‍á‍n‍y‍i‍ J‍o‍z‍e‍f‍a‍ 2‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ K‍l‍á‍r‍a‍ T‍a‍m‍á‍s‍ A‍n‍t‍a‍l‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ Z‍e‍m‍p‍l‍é‍n‍i‍ [...] P‍o‍t‍t‍o‍r‍n‍y‍a‍y‍ I‍l‍o‍n‍a‍ b‍r‍ P‍o‍d‍m‍a‍n‍i‍c‍z‍k‍y‍ P‍o‍t‍t‍u‍r‍n‍y‍a‍y‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ T‍e‍r‍é‍z‍ K‍l‍á‍r‍a‍ A‍n‍n‍a‍ I‍ I‍ [...]
27. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (195. oldal)
S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ G‍e‍r‍g‍e‍l‍y‍ 1‍7‍5‍2‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ I‍m‍r‍e‍ 1‍7‍9‍9‍­‍ 1‍8‍0‍0‍ S‍t‍e‍g‍n‍e‍r‍ L‍a‍j‍o‍s‍ [...] 1‍8‍3‍3‍ S‍t‍e‍p‍á‍n‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ 1‍8‍2‍1‍ S‍t‍u‍b‍e‍n‍f‍o‍l‍y‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍8‍3‍7‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ 1‍8‍0‍2‍ S‍t‍e‍f‍á‍n‍i‍a‍ 1‍8‍8‍8‍ [...] 1‍8‍1‍4‍ S‍z‍a‍t‍m‍á‍r‍y‍ d‍r‍ 1‍8‍0‍1‍ S‍z‍é‍c‍h‍y‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍7‍3‍4‍ 1‍7‍3‍8‍ S‍z‍é‍k‍e‍l‍y‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ 1‍7‍4‍6‍ [...] S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ A‍l‍b‍e‍r‍t‍ 1‍8‍5‍6‍ 1‍8‍5‍7‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍7‍1‍3‍ 1‍7‍2‍0‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ A‍n‍n‍a‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ [...]
28. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (154. oldal)
[...] S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ V‍I‍I‍ I‍s‍t‍v‍a‍n‍ é‍s‍ f‍e‍l‍e‍s‍é‍g‍e‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ J‍o‍h‍a‍n‍n‍a‍ i‍r‍a‍t‍a‍i‍ é‍s‍ h‍o‍z‍z‍á‍j‍u‍k‍ i‍n‍t‍é‍z‍e‍t‍t‍ [...] i‍n‍t‍é‍z‍e‍t‍t‍ l‍e‍v‍e‍l‍e‍k‍ B‍u‍d‍a‍h‍á‍z‍y‍ E‍l‍e‍k‍ С‍h‍á‍z‍á‍r‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ C‍h‍á‍z‍á‍r‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ D‍e‍t‍r‍i‍c‍h‍ M‍e‍n‍y‍h‍é‍r‍t‍ G‍l‍o‍s‍ K‍á‍r‍o‍l‍y‍ J‍o‍ó‍b‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ K‍a‍r‍o‍v‍e‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ K‍e‍c‍s‍k‍é‍s‍ P‍á‍l‍ K‍o‍m‍á‍r‍o‍m‍i‍ K‍o‍s‍s‍u‍t‍h‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ [...]
29. Birtokosai (243. oldal)
[...] János és Tóbiás azután két Horváth Péter valamint másik két János [...] DL 22231 Rakovszky lt 4065 Horváth Stansith lt 11 4 1512 1520 [...] 94 1518 Gsztb 35 24 Horváth Stansith lt 11 6 7 8 [...] fiainak Imrének Ambrusnak Jánosnak és Andrásnak zálogosította el Eszt kpt o [...]
30. Repertórium (137. oldal)
[...] Ádám év n 5714 Mészáros András év n 5715 Mészáros János [...] Jakab év n 5720 Nesericz András év n 5720 a Nyáry [...] n 5732 Rakssany István és András év n 5733 Reguly Sándor [...] 5741 Somogyi Ferenc 1660 5742 Horváth Stansith Márk év n 5743 Stubner [...]
31. Birtokosai (279. oldal)
[...] 8 2 1477 DL 95585 Horváth Stansith lt 12 3 1484 Gsztb [...] 39 1515 DL 95472 1517 Horváth Stansith lt 12 7 13 29 [...] Hosszuréthy Mihály fiainak Jakabnak és Andrásnak s ezt az eladást 1413 [...]
32. Genealógiai táblák (213. oldal)
V tábla András s aki all táblán 1658 [...] 1776 1 Máriássy E 2 Stansith Horváth Klára Ilona o Zsigmond Lajos [...] 1775 1840 Sulyovszky 1781 IS András Teréz 47 Andrási 44 Zsuzsanna 1811 Bernáth Stansith Ferenc Klára Anna Horváth Anna 2 Bégányi Josefa folytatása [...]
33. Személynév mutató (183. oldal)
[...] 69 Miklós kormányzó 103 106 Horváth Barna 108 109 171 Eszter [...] 172 174 Regina 150 173 Horváth Stansith Anna 64 165 Hunyadi János [...] 171 Kaszó Bálint 173 Kazinczy András 73 Ferenc 21 23 28 [...] István gróf országbíró 27 Komáromy András 5 6 9 11 13 [...]
34. Esterházy család hercegi ága levéltára, Esterházy család hercegi ága (148. oldal)
23 cs 5720 Nesericz András é n 5720 a Nyáry [...] n 5732 Rakssany István és András é n 5733 Reguly Sándor [...] Farkas é n 5738 Semsey András é n 5739 Semsey János [...] 5741 Somogyi Ferenc 1660 5742 Horváth Stansith Márk é n 5743 Stubner [...]
35. MÁSODIK RÉSZ. Az egyházkerület általános története. • VII. Az iskolák és a nevelés ügye. (877. oldal)
[...] Bogács Bálint 1570 és Nauclerus András is 1571 Szentmiklósi Ambrus ex [...] Lethenyei 1631 Deselvics István 1636 Horváth András 1637 sat Ez ifjak közül [...] ajánlotta A kör­mendi születésű Gradeczi Horváth Stansith Gergely is Horváth
36. (29. oldal)
[...] XVIII sz p 1187 Máriássv András 1753 1846 p 1188 Máriássy [...] XVII XVIII sz p 1197 Horváth Stansith család XVI XVIII sz p [...]
37. Áttekintő raktári jegyzékek (91. oldal)
[...] 1750 1793 ifj Ferenc fia András fivére és felesége Okolicsányi Borbála [...] 1813 Sándor fia és felesége Horváth Stansith Bora 1782 1839 iratai Iskolai [...] 11 tétel Albert Sándor fia Andrásnak a fia iskolai bizonyítványai 1829 [...]
38. Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai (Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás nádorral és szervitoraival) (1556-1561) (75. oldal)
[...] Tár I 5 A Gradeczi Horváth Stansith család történetéhez Közlemények Szepes vármegye [...] 132 157 1 6 KOMÁROMY András Magyar levelek a XVI századból [...] m 9 MOLNÁR Imre szerk Horváth Márton Kerecsényi László Farkasich Gergely Horváth Márk szigetvári várkapitányok levelezése 1550 [...]
39. (_52. oldal)
[...] élt családtagok közül kiemelkedik Máriássy András a későbbi báró és tábornok Máriássy András Ferencz és Gradeczi Horváth Stansith Anna Mária íia 1756 ban [...] renddel a bárói rang járván András 1810 junius 23 án kérvényt [...] deczember 1 én állítják ki András bárói diplomáját elmondva abban származását [...]
40. A XIII. városi ev. egyházmegye főesperesei és felügyelői 1784—1896 • A tiszai ág. ev. egyházkerület püspökei és felügyelői, — továbbá az egyetemes egyházi és isk. felügyelők 1784—1896 (111. oldal)
[...] Föesperesek Egyházmegyei felügyelők X Grósz András 1783­ 91 I Grünblath Márton [...] S 02 π 3 Fabriezy András 1813­ 25 3­ Krajzell Vilmos [...] Zsigmond 1863 75 8 Soltész András 1848­69 8 Breuer Sándor 1875 [...] Radvánszky Ferencz 1791­ 93 3 Horváth Stansith 93 Imre 1793 1801 4 [...]
41. A genealógiai táblák (64. oldal)
[...] tábla Istvánnak négy fia volt András Ferenc György y 7 és [...] Györgynek y nem voltak gyermekeik Andrásnak felesége Horváth Stansith Anna l 89 de Gyurikovics [...] szerepel feleségként 1795 évszámmal 190 András két fia közül Lajos 100 [...] halt meg 1850 ben 191 András y 5 testvérének Istvánnak y [...]
42. I. A reformáció története a Szepességen (92. oldal)
[...] pélyesen megtagadta és onnan visszatérve Horváth Stansith G meghívta őt a nagyeőri [...] A reformáció mozgalma melyet Fischer András és Leu­discher György a Szepességen [...] magával ragadta annak leg­nagyobb ellenesét Horváth János szepesi prépostot sőt a [...]
43. (126. oldal)
[...] okmányból végre pedig a Chászár András féle rozsnyói E század elején [...] Szirmay Tamás 1745 1766 gradeczi Hor­váth Sztansith Gergely 1766 1773 id [...] Radvánszky Fe­rencz 1795 1801 gradeczi Horváth Stansith Imre 1801 1822 Berzeviczy Gergely [...]
44. Tanulmányok • BUZÁSI ENIKŐ: Portrék, festők, mecénások. A portré történetéhez a 16—17. századi Magyar Királyságban (51. oldal)
[...] 1675 Sopron Szent Mihály plébáma Horváth Stansith Boldi­zsár 1678 Pozsony Bratislava Slovenská národná galéria Horváth Stansith Boldizsárné Kiss Katalin 1678 Pozsony [...] utóbbiakra KOLTAI 2002 289 Koltai András tévesen ehhez az adathoz kapcsol [...] áttekintésére BuzAsi 2001 133 Koltai András legújabb Batthyány tanulmányában KOLTAI 2008 [...]
45.
[...] Keczer Ferencz Keczer János Keczer András Keczer Menyhért Semssey Ferencz Horváth Stansith de Gradecz Boldizsár Görgey Ezékiel [...] Újfalussy Zsigmond Fejérváry Zsigmond Dobay András Dobay Gábor Saárossy Sebestyén Szir [...] Dessewffy György Berzeviczy Zsigmond Péchy András Faigell Péter Berzeviczy János Dalmady [...] Semssey Ferencz sárosi alispán Keczer András és Keczer Menyhért sárosi táblabírák [...]
46.
[...] 1585 Reinhard Márton 1594 Bodó András 1704 1708 Sárosy János 1708 [...] 1791 Radvánszky Ferencz 1791 1793 Horváth Stansith Imre 1793 1801 Berzeviczy Gergely [...]
47. Áttekintő raktári jegyzékek (219. oldal)
[...] Márton 1706 Horthy István 1705 Stansith Horváth Boldizsár 1706 St Horváth Éva 1725 St Horváth Gergely 1737 Horváth Ferenc 1704 Horváth György 1706 1708 St Horváth Imre 1737 Horváth László 1716 Horváth Miklós 1707 1708 Horváth Pál 1708 Horváth Zsigmond 1706 1707 Hrabovszky János [...]
48.
[...] Bengel Albert Jánostól továbbá Skaricza András modori és Beer Vilm pozs [...] Berze viczy Szirmay Justh Görgey Horváth Stansith Je­szenszky stb továbbá Beer Ribiny [...]
49.
[...] új templom építésére adakoztak Dessewffy András Ádám Bánó Klára és Platthy [...] Marianna 20 forintjával Felügyelő Dessewffy András Ádám de Csernek et Tarkő [...] János 38 éves Tanitókántor Szereday András 62 éves Van egy régi alapítványa Dessewffy András ne­jétől Anna Mária Horváth Stansith de Grádecztől Matrica 1741 től [...]
50. Dr. Szelényi Ödöntől: Adalékok a volt modori ev. gimnázium történetéhez (63. oldal)
[...] Szepes m mikor a hires Horváth Stansith de Gradecz meghalt 1597 január [...] 1638 előtt 1648 50 Slemmeker András ne­vével találkozunk Utána 1652 től Biihringer András vagy Piringer Posoniensis csakhamar városi [...] konrektor 1656 ban Höherus Kocherus András a rektor mel­lette úgy látszik [...]
51. (14. oldal)
[...] Petróczy István br Keczer Ferenc Horváth Stansith de Gradecz Boldi­zsár Görgey Ezékíel [...] Ujfalusy Zsig­mond Fejérváry Zsigmond Dobay András Dobay Gá­bor Saárossy Sebestyén Szírmay [...]
52. (201. oldal)
[...] várat visszaadják így átírják ül András király 1294 szept 25 i [...] i oklevelét megerősítő valamint ül András király H ezen 1282 júl [...] 1317 E SA Levoéa Lőcse Horváth Stansith cs lt 22 4 Df [...] oklevelét uo 3501 szám III András 1294 szept 25 i oklevelét [...]
53. Mezővárosok (237. oldal)
[...] Földek Irtványok Rétek Szólök Timar András 1 2 Szabó István 1 [...] 1 Széli György 1 Koczan András 1 Szabó Pál özvegye 1 [...] Mátyás 1 1 1 2 Horváth György 1 3 Benoczky Miklós [...] toporci Görgey György és gradeci Stansith Horváth Imre összeírok írták össze
54.
[...] volt melyhez a báröné ügynöke Horváth Jakabnak szintén kétezer forintnyi hagyománya [...] János bárók Balogh Péter Szirmay András Gradeci Horváth Stansith Gergely Radvánszky András és János Berzeviczy Gergely Tihanyi Tamás Schwartner Márton Császár András szellemdus kéziratai nagybecsű konyvtá tárával [...]
56. 1685 (193. oldal)
[...] bizonyság­levelet kér a közgyűléstől Miután Stansith Simoncsicz Horváth János generosus jogügyigazgató nevében törvényes megbízottja Ivanovics András egregius megtette észre­vételeit és mivel [...] 107 Másik tiltakozás és ellentmondás Stansith Simon­csicz Horváth János generosus a királyi jogügyek [...] ügyésze nevében törvényes prokurátora Ivanovics András egregi­us a pozsonyiakkal előadja hogy [...]
57.
[...] nincs ker felügyelő annak helyettese Horváth Stansith de Gradecz Imre által az [...] hiva­talnok is lemondván seniorrá Sehulek András hanusfalvi conseniorrá Munyay Mihály németfalvi [...] Meghalván az érdemdús esperes Sehulek András 4 jelölt közül seniorrá régi [...] őt ós segédfelügyelökké választotta Szirmay Andrást Zem­plén Ujházy Sámuelt és Szulyovszky
58. III. osztály: Családok, személyek, 1945 előtti nem kormányzati szervek iratai, gyűjtemények (158. oldal)
[...] Máriássy Farkas Máriássy Ferenc Máriássy András Máriássy családtagok Máriássy Ágost Máriássy [...] Missiles Vegyes iratok Girincsy család Horváth Stansith család 1568 1883 1829 1953 [...]
59. Birtokosai (410. oldal)
[...] 24434 47273 Gsztb 35 24 Horváth Stansith lt 11 6 7 1520 [...] 1298 ban pedig Miklós fia Andrást említik Való­színűleg e család tagja [...] Kereskényt végrendeletileg feleségére hagyományozza Szügyi András egyébként 1295­ ben megvásárolja Peszeket [...] említik a következőben Lökös fia Andrást 1398 ban András Kelenyei János ügyvédje 1402 ben [...]
60. Mutató (399. oldal)
[...] P‍e‍r‍e‍s‍z‍n‍y‍e‍ p‍e‍r‍g‍a‍m‍e‍n‍ o‍k‍l‍e‍v‍e‍l‍e‍k‍ P‍e‍r‍k‍u‍p‍a‍ P‍e‍r‍s‍o‍n‍a‍l‍i‍a‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ c‍s‍a‍l‍á‍d‍ 5‍3‍7‍2‍ C‍ 1‍0‍0‍7‍ C‍ [...] p‍l‍ó‍b‍á‍n‍i‍á‍k‍ s‍z‍á‍m‍a‍d‍á‍s‍a‍i‍ 4‍2‍ o‍l‍d‍ P‍l‍e‍c‍k‍ó‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ C‍ 7‍0‍1‍ P‍l‍z‍n‍ l‍á‍s‍d‍ P‍i‍l‍z‍e‍n‍ [...]
61. A progymnasium időszaka (6. oldal)
[...] iglói egyház akkori vezérférfiai Czirbesz András lel­kész Grünblatt János egyházfelügyelő Jóny [...] hitsorsosai előtt nagy tekintélyben álló Horváth Stansith Imre szepesi alispán sem ajánlotta [...]
62. Birtokosai (293. oldal)
[...] Gáspár honti esperesnek és Literátus Andrásnak adja Bernecei Kopasz Mihály egykori [...] 69467 1417 DL 69386 Gosztonyi András esztergomi prépost 1503 ban Vinár [...] a jogos tulajdonosnak Dersenyey Jánosnak Horváth Stansith lt 12 6 Gúnya mester [...]
63. ELSŐ RÉSZ. Az egyes egyházközségek története. • V. A Batthyányak urodalmai Vas megyében. (202. oldal)
[...] együtt Erdődy Péter 1551 Tarnóczy András kapitánynak adta el ismét a [...] Körmend birtokában Ugyanekkor lakott Körmenden Horváth Stansith Márk Szigetvár volt parancsnoka Fia [...]
64. (140. oldal)
[...] Státny oblastny archív v Levoci Horváth Stansith lt fasc 22 n 4 [...] ítél és kötelezi Sándor fiát Andrást hogy a párbaj előtt Jan [...] illeszthető be ellentmondás nélkül III András itineráriumába amikor a király Biharból [...]
65.
[...] Győző V o t Hamza András és Órás Károly VI o [...] Pál VIII o t 11 Horváth Stansith Borbála de Grádecz féle ösztöndíj [...]
66.
[...] Megkapták egyenként 30 koronával Hamza András V o t Brésel Gusztáv [...] Pál VII o t 11 Horváth Stansith Borbála de Grádecz féle ösztöndíj [...]
67. Mutatók (264. oldal)
[...] János VI 15 Kiss Katalin Horváth Stansith Boldizsár felesége 51 Klaniczay Tibor [...] 95 Kolonich Ulrich 89 Koltai András 46 50 51 139 Komáromy András 47 Komjáti Benedek III 6 [...] 126 Kosztka Borbála 102 Kovács András 82 131 138 168 Kovács [...]
68.
[...] 20 000 korona Megkapták Faigei András Hajts Bálint Szokol Károly Zimann [...] 30 30 kor val 11 Horváth Stansith Borbála de Grádecz féle ösztöndíj [...]
69.
[...] Gyula VI oszt tán 11 Horváth Stansith Borbála de Grádecz ösztöndíj Alaptőke [...] Megkapták egyenként 33 koronával Báthory András I o t Gally Ottó [...]
70.
[...] által Majd száműzetett s ekkor Hor­váth Stansith de Grádecz Imre lett pártfogójává [...] szolgálatokát tett midőn az Szirmay And­rás fiait Menyhértet Ádámot és Andrást a külföldre készítette elő hová [...] s itt megérkezvén vagy Weinerth András közreműködésére keletkezett vagy pedig midőn [...]
71. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (152. oldal)
[...] írott levelek Inczédy János Ocskay András Remenyik András Szirmay Antal Tabódy Pál Szirmay I András és felesége Roth Júlia iratai [...] Péter 10 tétel Szirmay II András és felesége Csicseri Orosz Teréz iratai 11 tétel Szirmay III András és felesége Stansith Horváth Anna iratai 12 tétel Szirmay [...]
72. Magyar orvostörténeti adattár (1000-1700) (202. oldal)
[...] fűződő hagyomány 805 1561 Braun András dr nagyszebeni fizikus 1561 1570 [...] 173 809 1561 Rhizotomusok füvesek Horváth Stansith Márk Sziget­vár hős védője halálos [...]
73. 1864-11-20 / 47. szám (1519. oldal)
[...] a F a b ó András úr által kiadott Monumenta Evangel [...] c h m a 1 András Commentatio uja foglaltatik Mint e [...] Hist Col­loquii Csepregiensis a Gregorio Horváth Stansith de Gradecz I Comitatus Seepusiensis [...]
74. Személynév mutató (238. oldal)
[...] Pál 212 Splényi Constancia 213 Stansith Horváth Anna 211 221 Janka 48 [...] 216 Sfurman Mária 211 Sulyovszky András 211 Teréz 211 Süle István [...] 154 Szászy Sarolta 217 Székely András 43 Szelepcsényi érsek 87 138 [...] 146 149 Zsigmond 166 Székely András 208 Szilvássy Kata 222 Szinyei [...]
75. Tematikus tartalom • BELFÖLD • Bányakerületi superintendens canonica visitatója (365. oldal)
[...] a protestáns világban oly híres Horváth Stansith de Gra­decz birtokához tartoztak ki [...] erősítéseknek Lengyelország felé 2 a Horváth által ala­pított híres gymnásium története [...] után tőlünk elbúcsúzott nt Wengericky András esperességünk Nestora S ő aki [...]
76. (502. oldal)
[...] költöztették Papíron zárlatán pecsét töredékével Horváth Stansith cs lt DF 258690 M [...] folyót régi medréből Alsobaronya i András birtokrészén árokkal elvezet­ték és Chasloch [...]
77. Személy- és helynévmutató (240. oldal)
[...] 254 264 Stahremberg Rüdiger 50 Stansith Simonchich Simoncsicz Horváth János generosus kirá­lyi jogügyigazgató 579 [...] lásd Bor­bély Tamás szécsényi Szabó András lásd Szabó András Szécsénykovácsi lásd Petőfalva Szegedi István 569 szegedi Móra András lásd Móra András Szegedy Ferenc illustrissimus et reverendissimus [...]
78. II. Egyházi élet • A prot. lelkészek a cs. és kir. hadseregben. (655. oldal)
[...] pora fed Ilyen a Gra­deczi Stansith Horváth család melynek egyik kiváló tagja Horváth Gergely ki a külföldi egyetemek [...] ily czimmel fog megjelenni Gra­deczi Stansith Horváth Gergely és családja történelmi korrajz [...] Antal Matild Kluge Alíce Kluge And­rás Kluge Margit Kluge Jenő A [...]
79. 1881-06-26 / 26. szám (845. oldal)
[...] birtokában Nádasdi úr saját kezével Horváth Gergelyhez ily tartalmú levélben fordult [...] és barátja Nadasdi Ferenc Erre Horváth Gergely így felelt Nagyságos uramnak [...] 59 1 Nagyságod mindenkor szolgája Horváth Gergely másképen Stansith Ily előzmények után csakugyan junius [...] meg a vitat azonban Böyte András­nak a superintendens fiának s a [...]
80. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (179. oldal)
[...] Farkas 1743 Okolicsányi M 1735 Stansith Horváth Gergely 1744 Okolicsányi Jánosnak Ordódy Antal 1744 Okolicsányi Jánosné Mladosevits Horváth Máriának Soós Ádám 1659 Okolicsányi Pálnak Prileszky Pál 1714 Simonchich Horváth János 1717 Oláh Andrásnak Massiczay Dániel 1828 2 CS [...] Terézia 1744 Pányi tiszttartónak Stansitis Horváth Johanna 1793 Papp Ferencnek Aláirás [...]
81. (202. oldal)
[...] év előtt levő similiter III András okleveleiben nem szerepel Ez a [...] Státny oblastny archív v Levőéi Horváth Stansith lt fasc 22 n 1 [...]
82. 1896-08-16 / 33. szám (517. oldal)
[...] bevezetés Trettmann János Oberspach Dávid Horváth Stansith de Gradecz Imre Szirmay Menyhért Szirmay Adám Szirmay András Richthauser Miklós Dessewffy Ferencz Boronkay Ferencz Kiszeliy András és Topperczer Jób V A [...] Klesch János városi biró Nóvák András néptribun a városi hatóság és [...]
83. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (166. oldal)
[...] br 174 1 174 2 Stansith Horváth Boldizsár 1713 1714 Sütő János [...] József kapitány 174 2 Széchy András 1738 Szepes megye 174 1 [...] Márton 1743 Hambacher J 1746 Horváth Stansits Kata 1743 özv Mednyányszky [...]
84. Masznyik Endre dr.-tól: A magyar reformátió eredeti jellemének kérdéséhez (222. oldal)
[...] meghasonlásra sőt szakadásra vezetnek különösen Stansith Horváth Gergelynek a szepesi dinasztának és [...] a Grácból akkorra már visszatérő Stansith Horváth Gergelyen s Sculteti Szörényen kivűl [...] vehementi exarsit a gyűlést fiával Andrással együtt boszúsan indignabandus oda hagyta [...]
85. Genealógiai táblák (165. oldal)
[...] II táblán 1723 Gyulai Anna András 1 Stansith Horváth Anna 2 Szőke Erzsébet Lajos [...] Elek Borbálaioí 1743 1815 Szabó András Istvánig Zsuzsanna 1745 1820 7 [...]
86. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (175. oldal)
[...] Egri káptalan Olasz Ferenc Jelenik Andrásnak Eszterházy Pál Horváth Ferenc Riess László Stansith Horváth Boldizsár Joó Vendelnek Szirmay Sándor Justh Andrásnak Wittecky Ádám Károlyi Sándornak Rózán János Karove Andrásnak Glosz Károly Lányi Pál Lasi [...] Káthai Ferencnek Bogdán István Kazinczy Andrásnak Szirmay Sándor Késmárki Harmincad hivatalnak [...]
87. Névmutató (348. oldal)
[...] 227 Honterus lásd Honter János Horváth András lásd Szkhárosi Horvát Horváth András Horváth Gergely lásd Gradeczi Stansith Gergely Horváth János 194 277 Horváth Márk 245 Horváth Mihály 207 Horváth Sándor 207 Hoyer Siegfried 119 [...]
89. Mezővárosok • Alsó járás (Barnagtól) (341. oldal)
[...] 2 2 2 3 4 Horváth Mihály 2 1 2 2 [...] 1 2 2 10 Csepelyi András 2 1 2 2 2 1 2 Takács András 2 1 2 2 Összesen [...] Veszprém vármegyébe kiküldött összeíró Gradeci Stansith Horváth Imre s k az előbb [...]
90. MÁSODIK RÉSZ. Az egyházkerület általános története. • III, A tanfejlődés és a hitviták. (731. oldal)
[...] kiválóbb világi tagok voltak még Stansith Horváth Gergely a sze­pesi alispán és [...] Pythi­raeus Gergely kőhalmi és Szegedi András újkéri lelkészek kik a jegyzőkönyvet [...] Beythe részéről ennek fiát Beythe András surányi lelkészt Sculteti részéről pedig [...] rektorát választották meg Jegyzeteket irt Horváth Gergely is és Sculteti főként [...]
91. Birtokosai (296. oldal)
[...] László elleni perben 1478 ban András özvegye Katalin asszony és Mihály [...] II 465 1478 DL 69505 Horváth Stansith lt 11 3 Gsztb 17 [...]
92. 1921-05-01 / 18. szám
[...] a titkára maga is földesur Horváth Stansith Gergely a theológusokat is megszégyenítő [...] a templom előtti téren Torkos András és Tóth Sipkovits János a [...]
93. Genealógiai táblák (211. oldal)
[...] Imre István Jóbso 1723 1791 Stansith Horváth Janka Zsófia Péchy Gábor Katalin [...] 89 1772 1831 Szirmay Tamás András 133 István Jób w 1752 [...]
94. Birtokosai (265. oldal)
[...] lt 44 4 11 7575 Horváth Stansith lt 12 6 Sb Th [...] van birtoka 1372 ben Gyügyei András fia Benedek halálával darázsii birtokrészét [...]
95. 1911-02-18 / 8. szám
[...] alkalmat hogy püspököt tegyenek Bodó András csetneki lel­készt a gömöri egyházmegye [...] Szirmay János 1743 1758 Gradeczi Stansith Horváth Gergely 1758 1766 Dessewffy Tamás [...] Radvánszky Ferenc 1793 1794 Gra­deczi Stansith Horváth Imre 1795 1801 Berzeviczy Gergely [...]
96. Juhász Miklós: A képekről való tudomány (72. oldal)
[...] ki milyen hit­vallású így maga Horváth is bármennyire adiaphorának tartja Luther­rel [...] más drága­ságokkal felcicomázza amint ezt Horváth tette Horváth a képvitában hangoztatott véleményét és [...] a szellem irányítja míg Monoszlai András egy évvel később 1589 ben [...] képharcnak irodalmi feldolgozása még nincs Stansith Horváth Gergely két művének méltatásához tehát [...]
97. Áttekintő raktári jegyzékek (193. oldal)
[...] Spilenberg Karolin 1 Pottornyay Pálné Stansith Horváth Katalin 1 Pottornyay Mátyásné 31 [...] 1810 Jakus Katalin és fia András Kővár 1811 Kubinyi Péter 1812 [...]
98. Tematikus tartalom • Irodalom • Könyvismertetés (Bancsó Antal) (177. oldal)
[...] felmentette s 1808 a Szent Andráson gyűlésező mintegy 100 egyházkerületi küldöttet [...] Payr Sándor lüiMil Könyvismertetés Grádeczi Horváth Stansith Gergely és családja Történeti korrajz [...]
99. 4. Név- és tárgymutató (202. oldal)
[...] 14 Fábri Gergely 168 Fabricius András 70 117 Erasmus 107 György [...] 88 Floriáni Kristóf 117 Foglári András 108 Form Conc 28 31 [...] 77 80 Honeszky László 12 Horváth János 177 László 187 Mihály 196 Sámuel 196 Stansith György 2 Hospinianus 52 82 [...]
100. Genealógiai táblák ismertetése (51. oldal)
[...] Mint all tábla ismertetésénél olvasható András mozgalmas és gazdag életet élt [...] első felesége Máriássy Erzsébet második Stansith Horváth Klára volt Végrendelete nem tudni [...]