Page №4, 113 hit(s) (0.265 seconds)

Hits

61. Birtokosai (293. oldal)
[...] Gáspár honti esperesnek és Literátus Andrásnak adja Bernecei Kopasz Mihály egykori [...] 69467 1417 DL 69386 Gosztonyi András esztergomi prépost 1503 ban Vinár [...] a jogos tulajdonosnak Dersenyey Jánosnak Horváth Stansith lt 12 6 Gúnya mester [...]
62. ELSŐ RÉSZ. Az egyes egyházközségek története. • V. A Batthyányak urodalmai Vas megyében. (202. oldal)
[...] együtt Erdődy Péter 1551 Tarnóczy András kapitánynak adta el ismét a [...] Körmend birtokában Ugyanekkor lakott Körmenden Horváth Stansith Márk Szigetvár volt parancsnoka Fia [...]
63. (140. oldal)
[...] Státny oblastny archív v Levoci Horváth Stansith lt fasc 22 n 4 [...] ítél és kötelezi Sándor fiát Andrást hogy a párbaj előtt Jan [...] illeszthető be ellentmondás nélkül III András itineráriumába amikor a király Biharból [...]
64.
[...] Győző V o t Hamza András és Órás Károly VI o [...] Pál VIII o t 11 Horváth Stansith Borbála de Grádecz féle ösztöndíj [...]
65.
[...] Megkapták egyenként 30 koronával Hamza András V o t Brésel Gusztáv [...] Pál VII o t 11 Horváth Stansith Borbála de Grádecz féle ösztöndíj [...]
66. Mutatók (264. oldal)
[...] János VI 15 Kiss Katalin Horváth Stansith Boldizsár felesége 51 Klaniczay Tibor [...] 95 Kolonich Ulrich 89 Koltai András 46 50 51 139 Komáromy András 47 Komjáti Benedek III 6 [...] 126 Kosztka Borbála 102 Kovács András 82 131 138 168 Kovács [...]
67.
[...] 20 000 korona Megkapták Faigei András Hajts Bálint Szokol Károly Zimann [...] 30 30 kor val 11 Horváth Stansith Borbála de Grádecz féle ösztöndíj [...]
68.
[...] Gyula VI oszt tán 11 Horváth Stansith Borbála de Grádecz ösztöndíj Alaptőke [...] Megkapták egyenként 33 koronával Báthory András I o t Gally Ottó [...]
69.
[...] által Majd száműzetett s ekkor Hor­váth Stansith de Grádecz Imre lett pártfogójává [...] szolgálatokát tett midőn az Szirmay And­rás fiait Menyhértet Ádámot és Andrást a külföldre készítette elő hová [...] s itt megérkezvén vagy Weinerth András közreműködésére keletkezett vagy pedig midőn [...]
70. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (152. oldal)
[...] írott levelek Inczédy János Ocskay András Remenyik András Szirmay Antal Tabódy Pál Szirmay I András és felesége Roth Júlia iratai [...] Péter 10 tétel Szirmay II András és felesége Csicseri Orosz Teréz iratai 11 tétel Szirmay III András és felesége Stansith Horváth Anna iratai 12 tétel Szirmay [...]
71. Magyar orvostörténeti adattár (1000-1700) (202. oldal)
[...] fűződő hagyomány 805 1561 Braun András dr nagyszebeni fizikus 1561 1570 [...] 173 809 1561 Rhizotomusok füvesek Horváth Stansith Márk Sziget­vár hős védője halálos [...]
72. 1864-11-20 / 47. szám (1519. oldal)
[...] a F a b ó András úr által kiadott Monumenta Evangel [...] c h m a 1 András Commentatio uja foglaltatik Mint e [...] Hist Col­loquii Csepregiensis a Gregorio Horváth Stansith de Gradecz I Comitatus Seepusiensis [...]
73. Személynév mutató (238. oldal)
[...] Pál 212 Splényi Constancia 213 Stansith Horváth Anna 211 221 Janka 48 [...] 216 Sfurman Mária 211 Sulyovszky András 211 Teréz 211 Süle István [...] 154 Szászy Sarolta 217 Székely András 43 Szelepcsényi érsek 87 138 [...] 146 149 Zsigmond 166 Székely András 208 Szilvássy Kata 222 Szinyei [...]
74. Tematikus tartalom • BELFÖLD • Bányakerületi superintendens canonica visitatója (365. oldal)
[...] a protestáns világban oly híres Horváth Stansith de Gra­decz birtokához tartoztak ki [...] erősítéseknek Lengyelország felé 2 a Horváth által ala­pított híres gymnásium története [...] után tőlünk elbúcsúzott nt Wengericky András esperességünk Nestora S ő aki [...]
75. (502. oldal)
[...] költöztették Papíron zárlatán pecsét töredékével Horváth Stansith cs lt DF 258690 M [...] folyót régi medréből Alsobaronya i András birtokrészén árokkal elvezet­ték és Chasloch [...]
76. Személy- és helynévmutató (240. oldal)
[...] 254 264 Stahremberg Rüdiger 50 Stansith Simonchich Simoncsicz Horváth János generosus kirá­lyi jogügyigazgató 579 [...] lásd Bor­bély Tamás szécsényi Szabó András lásd Szabó András Szécsénykovácsi lásd Petőfalva Szegedi István 569 szegedi Móra András lásd Móra András Szegedy Ferenc illustrissimus et reverendissimus [...]
77. II. Egyházi élet • A prot. lelkészek a cs. és kir. hadseregben. (655. oldal)
[...] pora fed Ilyen a Gra­deczi Stansith Horváth család melynek egyik kiváló tagja Horváth Gergely ki a külföldi egyetemek [...] ily czimmel fog megjelenni Gra­deczi Stansith Horváth Gergely és családja történelmi korrajz [...] Antal Matild Kluge Alíce Kluge And­rás Kluge Margit Kluge Jenő A [...]
78. 1881-06-26 / 26. szám (845. oldal)
[...] birtokában Nádasdi úr saját kezével Horváth Gergelyhez ily tartalmú levélben fordult [...] és barátja Nadasdi Ferenc Erre Horváth Gergely így felelt Nagyságos uramnak [...] 59 1 Nagyságod mindenkor szolgája Horváth Gergely másképen Stansith Ily előzmények után csakugyan junius [...] meg a vitat azonban Böyte András­nak a superintendens fiának s a [...]
79. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (179. oldal)
[...] Farkas 1743 Okolicsányi M 1735 Stansith Horváth Gergely 1744 Okolicsányi Jánosnak Ordódy Antal 1744 Okolicsányi Jánosné Mladosevits Horváth Máriának Soós Ádám 1659 Okolicsányi Pálnak Prileszky Pál 1714 Simonchich Horváth János 1717 Oláh Andrásnak Massiczay Dániel 1828 2 CS [...] Terézia 1744 Pányi tiszttartónak Stansitis Horváth Johanna 1793 Papp Ferencnek Aláirás [...]
80. (202. oldal)
[...] év előtt levő similiter III András okleveleiben nem szerepel Ez a [...] Státny oblastny archív v Levőéi Horváth Stansith lt fasc 22 n 1 [...]