Page №2, 113 hit(s) (0.621 seconds)

Hits

21. Áttekintő raktári jegyzékek (194. oldal)
[...] főporkolábja Gothard János Rozsnyó 1656 Horváth Imre Dessőfi Katerina Szakonya 1732 Horváth Stansith Boldizsár V Szepes megye első [...] János és társai 1740 Jelenik András Gömör és Torna megyék első táblabirája S Horváth János Strasa 1694 Kiszely Péter [...]
22. Személy- és helynévmutató (422. oldal)
[...] 135 336 Haber 137 Hadik András 107 Hafiz Samszo d din [...] Béla 208 209 297 314 Horváth őrnagy 286 Horváth Gergely 15 Horváth István 301 Horváth János Jani Janikám 66 102 [...] 283 292 305 351 382 Horváth Stansith György 16 Huszár Adolf 66 [...]
23. 1882-06-18 / 37-38. szám
[...] gyámja Gyulaffy cs Ebből név András és László Gyürky cs FI [...] Ebből név Márk Bertalan Kázrnér Horváth Stansith Gergely a neérei iskola alapitója [...] Anna nevű leányával együtt Jakusith András Kanizsay cs Ebből név K [...] neje Kapy cs Ebből K András Károlyi nagykárolyi mágnás cs több [...]
24. Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai (Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás nádorral és szervitoraival) (1556-1561) (80. oldal)
[...] 1556 szept 30 OL Szigeti Horváth cs lt 108 Bécs 1556 [...] 113 IVÁNYI B A Gradeczi Horváth Stansith család i m 10 1 [...] Theryek Tamás Oztopan i Pernezy András Pestyeney Boldizsár Kathatffalwa i Nagh [...] levő bátai apátság birtokait átengedi Horváthnak OL E 210 Magyar Kamara [...]
25. Áttekintő raktári jegyzékek (213. oldal)
[...] 1638 1647 d Máriássy Zsófiához Horváth Stansith Márknéhoz irt levelek 1673 1676 [...] 1683 Baloghy Gáspár 1686 Balowansky András 1677 és én Bartakovics János [...] 1668 Csemiczky Miklós 1671 Csizmadia András és Nyerges András 1683 Czobor Mária gr 1687 [...] 1680 Géczy Zsigmond 1668 Gortszky András 1681 Görgey Kata 1685 Gronell [...]
26. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (135. oldal)
[...] S‍á‍r‍a‍ V‍ P‍é‍t‍e‍r‍ 1‍6‍5‍5‍­‍ I‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ z‍e‍m‍p‍l‍é‍n‍i‍ k‍ö‍v‍e‍t‍ a‍ g‍r‍ó‍f‍i‍ á‍g‍ [...] P‍l‍a‍t‍t‍h‍y‍n‍é‍ P‍é‍c‍h‍y‍n‍é‍ O‍k‍o‍l‍i‍c‍s‍á‍n‍y‍i‍ J‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍s‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ J‍o‍h‍a‍n‍n‍a‍ I‍ V‍I‍I‍I‍ J‍ó‍b‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ [...] 1‍ M‍á‍r‍i‍á‍s‍s‍y‍ B‍é‍g‍á‍n‍y‍i‍ J‍o‍z‍e‍f‍a‍ 2‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ K‍l‍á‍r‍a‍ T‍a‍m‍á‍s‍ A‍n‍t‍a‍l‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ Z‍e‍m‍p‍l‍é‍n‍i‍ [...] P‍o‍t‍t‍o‍r‍n‍y‍a‍y‍ I‍l‍o‍n‍a‍ b‍r‍ P‍o‍d‍m‍a‍n‍i‍c‍z‍k‍y‍ P‍o‍t‍t‍u‍r‍n‍y‍a‍y‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ T‍e‍r‍é‍z‍ K‍l‍á‍r‍a‍ A‍n‍n‍a‍ I‍ I‍ [...]
27. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (195. oldal)
S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ G‍e‍r‍g‍e‍l‍y‍ 1‍7‍5‍2‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ I‍m‍r‍e‍ 1‍7‍9‍9‍­‍ 1‍8‍0‍0‍ S‍t‍e‍g‍n‍e‍r‍ L‍a‍j‍o‍s‍ [...] 1‍8‍3‍3‍ S‍t‍e‍p‍á‍n‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ 1‍8‍2‍1‍ S‍t‍u‍b‍e‍n‍f‍o‍l‍y‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍8‍3‍7‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ 1‍8‍0‍2‍ S‍t‍e‍f‍á‍n‍i‍a‍ 1‍8‍8‍8‍ [...] 1‍8‍1‍4‍ S‍z‍a‍t‍m‍á‍r‍y‍ d‍r‍ 1‍8‍0‍1‍ S‍z‍é‍c‍h‍y‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍7‍3‍4‍ 1‍7‍3‍8‍ S‍z‍é‍k‍e‍l‍y‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ 1‍7‍4‍6‍ [...] S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ A‍l‍b‍e‍r‍t‍ 1‍8‍5‍6‍ 1‍8‍5‍7‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍7‍1‍3‍ 1‍7‍2‍0‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ A‍n‍n‍a‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ [...]
28. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (154. oldal)
[...] S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ V‍I‍I‍ I‍s‍t‍v‍a‍n‍ é‍s‍ f‍e‍l‍e‍s‍é‍g‍e‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ J‍o‍h‍a‍n‍n‍a‍ i‍r‍a‍t‍a‍i‍ é‍s‍ h‍o‍z‍z‍á‍j‍u‍k‍ i‍n‍t‍é‍z‍e‍t‍t‍ [...] i‍n‍t‍é‍z‍e‍t‍t‍ l‍e‍v‍e‍l‍e‍k‍ B‍u‍d‍a‍h‍á‍z‍y‍ E‍l‍e‍k‍ С‍h‍á‍z‍á‍r‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ C‍h‍á‍z‍á‍r‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ D‍e‍t‍r‍i‍c‍h‍ M‍e‍n‍y‍h‍é‍r‍t‍ G‍l‍o‍s‍ K‍á‍r‍o‍l‍y‍ J‍o‍ó‍b‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ K‍a‍r‍o‍v‍e‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ K‍e‍c‍s‍k‍é‍s‍ P‍á‍l‍ K‍o‍m‍á‍r‍o‍m‍i‍ K‍o‍s‍s‍u‍t‍h‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ [...]
29. Repertórium (137. oldal)
[...] Ádám év n 5714 Mészáros András év n 5715 Mészáros János [...] Jakab év n 5720 Nesericz András év n 5720 a Nyáry [...] n 5732 Rakssany István és András év n 5733 Reguly Sándor [...] 5741 Somogyi Ferenc 1660 5742 Horváth Stansith Márk év n 5743 Stubner [...]
30. Birtokosai (243. oldal)
[...] János és Tóbiás azután két Horváth Péter valamint másik két János [...] DL 22231 Rakovszky lt 4065 Horváth Stansith lt 11 4 1512 1520 [...] 94 1518 Gsztb 35 24 Horváth Stansith lt 11 6 7 8 [...] fiainak Imrének Ambrusnak Jánosnak és Andrásnak zálogosította el Eszt kpt o [...]
31. Genealógiai táblák (213. oldal)
V tábla András s aki all táblán 1658 [...] 1776 1 Máriássy E 2 Stansith Horváth Klára Ilona o Zsigmond Lajos [...] 1775 1840 Sulyovszky 1781 IS András Teréz 47 Andrási 44 Zsuzsanna 1811 Bernáth Stansith Ferenc Klára Anna Horváth Anna 2 Bégányi Josefa folytatása [...]
32. Személynév mutató (183. oldal)
[...] 69 Miklós kormányzó 103 106 Horváth Barna 108 109 171 Eszter [...] 172 174 Regina 150 173 Horváth Stansith Anna 64 165 Hunyadi János [...] 171 Kaszó Bálint 173 Kazinczy András 73 Ferenc 21 23 28 [...] István gróf országbíró 27 Komáromy András 5 6 9 11 13 [...]
33. Birtokosai (279. oldal)
[...] 8 2 1477 DL 95585 Horváth Stansith lt 12 3 1484 Gsztb [...] 39 1515 DL 95472 1517 Horváth Stansith lt 12 7 13 29 [...] Hosszuréthy Mihály fiainak Jakabnak és Andrásnak s ezt az eladást 1413 [...]
34. Esterházy család hercegi ága levéltára, Esterházy család hercegi ága (148. oldal)
23 cs 5720 Nesericz András é n 5720 a Nyáry [...] n 5732 Rakssany István és András é n 5733 Reguly Sándor [...] Farkas é n 5738 Semsey András é n 5739 Semsey János [...] 5741 Somogyi Ferenc 1660 5742 Horváth Stansith Márk é n 5743 Stubner [...]
35. MÁSODIK RÉSZ. Az egyházkerület általános története. • VII. Az iskolák és a nevelés ügye. (877. oldal)
[...] Bogács Bálint 1570 és Nauclerus András is 1571 Szentmiklósi Ambrus ex [...] Lethenyei 1631 Deselvics István 1636 Horváth András 1637 sat Ez ifjak közül [...] ajánlotta A kör­mendi születésű Gradeczi Horváth Stansith Gergely is Horváth
36. (29. oldal)
[...] XVIII sz p 1187 Máriássv András 1753 1846 p 1188 Máriássy [...] XVII XVIII sz p 1197 Horváth Stansith család XVI XVIII sz p [...]
37. Áttekintő raktári jegyzékek (91. oldal)
[...] 1750 1793 ifj Ferenc fia András fivére és felesége Okolicsányi Borbála [...] 1813 Sándor fia és felesége Horváth Stansith Bora 1782 1839 iratai Iskolai [...] 11 tétel Albert Sándor fia Andrásnak a fia iskolai bizonyítványai 1829 [...]
38. Szakály Ferenc: Egy végvári kapitány hétköznapjai (Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás nádorral és szervitoraival) (1556-1561) (75. oldal)
[...] Tár I 5 A Gradeczi Horváth Stansith család történetéhez Közlemények Szepes vármegye [...] 132 157 1 6 KOMÁROMY András Magyar levelek a XVI századból [...] m 9 MOLNÁR Imre szerk Horváth Márton Kerecsényi László Farkasich Gergely Horváth Márk szigetvári várkapitányok levelezése 1550 [...]
39. (_52. oldal)
[...] élt családtagok közül kiemelkedik Máriássy András a későbbi báró és tábornok Máriássy András Ferencz és Gradeczi Horváth Stansith Anna Mária íia 1756 ban [...] renddel a bárói rang járván András 1810 junius 23 án kérvényt [...] deczember 1 én állítják ki András bárói diplomáját elmondva abban származását [...]
40. A XIII. városi ev. egyházmegye főesperesei és felügyelői 1784—1896 • A tiszai ág. ev. egyházkerület püspökei és felügyelői, — továbbá az egyetemes egyházi és isk. felügyelők 1784—1896 (111. oldal)
[...] Föesperesek Egyházmegyei felügyelők X Grósz András 1783­ 91 I Grünblath Márton [...] S 02 π 3 Fabriezy András 1813­ 25 3­ Krajzell Vilmos [...] Zsigmond 1863 75 8 Soltész András 1848­69 8 Breuer Sándor 1875 [...] Radvánszky Ferencz 1791­ 93 3 Horváth Stansith 93 Imre 1793 1801 4 [...]