113 hit(s) (0.239 seconds)

Hits

1. Genealógiai táblák ismertetése (51. oldal)
[...] Mint all tábla ismertetésénél olvasható András mozgalmas és gazdag életet élt [...] első felesége Máriássy Erzsébet második Stansith Horváth Klára volt Végrendelete nem tudni [...]
2. Genealógiai táblák (211. oldal)
[...] Imre István Jóbso 1723 1791 Stansith Horváth Janka Zsófia Péchy Gábor Katalin [...] 89 1772 1831 Szirmay Tamás András 133 István Jób w 1752 [...]
3. Genealógiai táblák (213. oldal)
V tábla András s aki all táblán 1658 [...] 1776 1 Máriássy E 2 Stansith Horváth Klára Ilona o Zsigmond Lajos [...] 1775 1840 Sulyovszky 1781 IS András Teréz 47 Andrási 44 Zsuzsanna 1811 Bernáth Stansith Ferenc Klára Anna Horváth Anna 2 Bégányi Josefa folytatása [...]
4. Személynév mutató (238. oldal)
[...] Pál 212 Splényi Constancia 213 Stansith Horváth Anna 211 221 Janka 48 [...] 216 Sfurman Mária 211 Sulyovszky András 211 Teréz 211 Süle István [...] 154 Szászy Sarolta 217 Székely András 43 Szelepcsényi érsek 87 138 [...] 146 149 Zsigmond 166 Székely András 208 Szilvássy Kata 222 Szinyei [...]
5. A genealógiai táblák (64. oldal)
[...] tábla Istvánnak négy fia volt András Ferenc György y 7 és [...] Györgynek y nem voltak gyermekeik Andrásnak felesége Horváth Stansith Anna l 89 de Gyurikovics [...] szerepel feleségként 1795 évszámmal 190 András két fia közül Lajos 100 [...] halt meg 1850 ben 191 András y 5 testvérének Istvánnak y [...]
6. Genealógiai táblák (165. oldal)
[...] II táblán 1723 Gyulai Anna András 1 Stansith Horváth Anna 2 Szőke Erzsébet Lajos [...] Elek Borbálaioí 1743 1815 Szabó András Istvánig Zsuzsanna 1745 1820 7 [...]
7. Személynév mutató (183. oldal)
[...] 69 Miklós kormányzó 103 106 Horváth Barna 108 109 171 Eszter [...] 172 174 Regina 150 173 Horváth Stansith Anna 64 165 Hunyadi János [...] 171 Kaszó Bálint 173 Kazinczy András 73 Ferenc 21 23 28 [...] István gróf országbíró 27 Komáromy András 5 6 9 11 13 [...]
8. MUTATÓK • Személynévmutató (542. oldal)
[...] 36 338 345 349 Hertzog András 366 Hirscher Dániel 343 Hoffmann [...] 414 Holló Zsigmond 334 372 Horváth András 231 Horváth Henrik műfordító 71 Horváth Miklós 228 Horváth Stansith Krisztina 388 Horváth Vince 35 Horváth Zsuzsanna 231 Höflinger Frigyes 431 [...] 312 372 386 387 Hrillius András 366 Hudacsek Mátyás 320 Hulyg [...]
9. Mutatók (409. oldal)
[...] Fabricius Balázs 215 sz Szilágyi András 75 80 sz Szilágyi Erzsébet [...] Antal 113 sz Szkhárosi Horvát András 227 sz Szoboszlai Miklós 269 [...] Szojeczky Antal 97 185 sz Stansith Horváth Imre 174 sz Szulajmán efendi [...]
10. Személy- és helynévmutató (422. oldal)
[...] 135 336 Haber 137 Hadik András 107 Hafiz Samszo d din [...] Béla 208 209 297 314 Horváth őrnagy 286 Horváth Gergely 15 Horváth István 301 Horváth János Jani Janikám 66 102 [...] 283 292 305 351 382 Horváth Stansith György 16 Huszár Adolf 66 [...]
11. Tanulmányok • BUZÁSI ENIKŐ: Portrék, festők, mecénások. A portré történetéhez a 16—17. századi Magyar Királyságban (51. oldal)
[...] 1675 Sopron Szent Mihály plébáma Horváth Stansith Boldi­zsár 1678 Pozsony Bratislava Slovenská národná galéria Horváth Stansith Boldizsárné Kiss Katalin 1678 Pozsony [...] utóbbiakra KOLTAI 2002 289 Koltai András tévesen ehhez az adathoz kapcsol [...] áttekintésére BuzAsi 2001 133 Koltai András legújabb Batthyány tanulmányában KOLTAI 2008 [...]
12. Mutatók (264. oldal)
[...] János VI 15 Kiss Katalin Horváth Stansith Boldizsár felesége 51 Klaniczay Tibor [...] 95 Kolonich Ulrich 89 Koltai András 46 50 51 139 Komáromy András 47 Komjáti Benedek III 6 [...] 126 Kosztka Borbála 102 Kovács András 82 131 138 168 Kovács [...]
13. Levéltári Közlemények, 5. (1927) 1–4. • ÉRTEKEZÉSEK • Iványi Béla: A grádeczi Horváth Stansith-család levéltára / 245–253. o. (5_1-4_245. oldal)
A GRÁDECZI HORVÁTH STANSITH­CSALÁD LEVÉLTÁRA Szepeg vármegyében Késmárktól [...] László király Pólyán comes fiának András királyi apródnak adott 2 akitől [...] levéltárnak is megalapítója lett Grádeczi Horváth Stansith Márk atyja a horvát nemes [...] I k 276 1 Grádeczi Horváth Stansith ltár faec őrig No 3 [...]
14. (29. oldal)
[...] XVIII sz p 1187 Máriássv András 1753 1846 p 1188 Máriássy [...] XVII XVIII sz p 1197 Horváth Stansith család XVI XVIII sz p [...]
15. III. osztály: Családok, személyek, 1945 előtti nem kormányzati szervek iratai, gyűjtemények (158. oldal)
[...] Máriássy Farkas Máriássy Ferenc Máriássy András Máriássy családtagok Máriássy Ágost Máriássy [...] Missiles Vegyes iratok Girincsy család Horváth Stansith család 1568 1883 1829 1953 [...]
16. Repertórium (137. oldal)
[...] Ádám év n 5714 Mészáros András év n 5715 Mészáros János [...] Jakab év n 5720 Nesericz András év n 5720 a Nyáry [...] n 5732 Rakssany István és András év n 5733 Reguly Sándor [...] 5741 Somogyi Ferenc 1660 5742 Horváth Stansith Márk év n 5743 Stubner [...]
17. Csáky család (159. oldal)
[...] 1772 1769 XVIII sz Greskovits András Gyöngyösi Gábor Gyurcsánszky Károly tiszttartó [...] Haller József gr G Haluscsák András nyadini lakos Hármas György szendrői [...] bányászok MoKoHely tar tó tanács Horváth Imre Horváth József Horváth Stansith Imre Szepes megyei alispán Impenas [...]
18. Áttekintő raktári jegyzékek (91. oldal)
[...] 1750 1793 ifj Ferenc fia András fivére és felesége Okolicsányi Borbála [...] 1813 Sándor fia és felesége Horváth Stansith Bora 1782 1839 iratai Iskolai [...] 11 tétel Albert Sándor fia Andrásnak a fia iskolai bizonyítványai 1829 [...]
19. Áttekintő raktári jegyzékek (189. oldal)
[...] cs 20 tétel Pottornyay Mátyásné Stansith Horváth Katalin Hozzá intézett levelek Gyürky [...] Borsod megye Vizeki Tallián Pál András alispán Horváth András Sz Király György Sebe Mihály [...] ephus Hora Liptó megye 1774 Horváth Stansith Imre Straska Szepes megye 1776 [...]
20. Áttekintő raktári jegyzékek (193. oldal)
[...] Spilenberg Karolin 1 Pottornyay Pálné Stansith Horváth Katalin 1 Pottornyay Mátyásné 31 [...] 1810 Jakus Katalin és fia András Kővár 1811 Kubinyi Péter 1812 [...]