24 hit(s) (0.293 seconds)

Hits

1. A fajok ismertetése (54. oldal)
[...] 1973 07 24 I Szi Farkasgyepű szanatórium parkerdeje 1966 M MO Farkasgyepű 1963 09 28 M 1964 [...] Gy 1975 10 16 I Farkasgyepű láprét 1965 06 14 M [...] 01 T Köves patak völgye Farkasgyepű 1964 M Köveskál tó 1977 [...] 01 Sz Vas patak völgye Farkasgyepű 1963 M Vállus erdészhá
2. IV. évfolyam • 1948-10-03 / 40. szám
[...] között avatták fel vasárnap a farkasgyepűi gyermek TBC szanatóriumot Fontos tényezője egészség­védelmünknek a farkasgyepűi gyermek tbc szanatórium ame­lyet a háborús pusztítások tel­jesen [...] sem sza­bad elmaradnia ezért a far­kasgyepűi szanatórium egyik épületét iskolának rendezték be [...] a Liga nevében átvette a szanatóriumot amelyekben most a menhelyi gyermekek [...]
3. Marián Miklós–Szabó István: Adatok az Északi-Bakony herpetofaunájához (417. oldal)
[...] 1959 Németbánya Vadász völgy 1963 Farkasgyepű Vaspatak völgye Kövesd­patak völgye Bittva patak völgye Szanatórium parkerdeje 1963 1964 1965 1966 [...] 400 m tszf magasságban a Farkasgyepű fölötti szanatórium parkerdejé­ben 1966 július 20 Ez [...] Rana esculenta LINNÉ Kecskebéka Lelőhelyei Farkasgyepű Csurgókút 1966 A kecskebékát az [...]
4. 1992-08-06 / 185. szám
[...] rendelkezésére ez az összeg A farkasgyepűi szanatórium parkjában egy kidőlt fa gyökerei [...] óriási űreget fedeztek fel A szanatórium orvos igazgatója szerint a II világháborús időszakban a nemzetvezető járt Farkasgyepűn Az idősebb helyi lako­sok feltételezik [...]
5. 1992-07-22 / 172. szám
[...] 019 Szálasi Ferenc bunkere A farkasgyepűi szanató­rium parkjában egy kidőlt fa gyökerei [...] óriási üreget fedeztek fel A szanatórium orvos igazga­tója szerint a II világháborús időszakban a nemzetvezető járt Farkasgyepűn Az idősebb helyi lakosok feltételezik [...]
6. 1942-07-26 / 30. szám
[...] bérautósok akik min­den esztendőben a farkasgyepűi szanató­riumba szállítják a nyaraló ifjúságot pa­naszt [...] része ellen mely Pápa és Farkasgyepű között húzódik Arra kérik az [...] fórumokat hogy a Pápa és Farkasgyepű közötti útvonalat építsék meg úgy [...]
7. 2006 / 3. szám • Huszár Jánosné: Iskola a Bakonyban (560. oldal)
[...] aztán 1938 márciusában állást kaptam Farkasgyepűn a Frigyes főher­cegről elnevezett erdei iskolában 2 Ismerkedés Farkasgyepűvel és az intézmény fenntartójával Farkasgyepű 22 kilométerre fekszik Pápá­tól a [...] Katolikus Püspök Rótt Nándor a farkas­gyepűi Hallgató hegyen az erdőben 19 [...] megnyitásra 1929 ben került sor Farkas­gyepű község története 98 1 A [...]
9. 2016-01-05 / 3. szám
[...] Halálkanyar réme Bakonyjá kó és Farkasgyepű között a sza­natórium előtt volt egy emelke­dő amely [...]
10. 1909-03-14 / 11. szám
[...] 1 Németbánya 13 10 5 Farkasgyepü 13 7 2 Tapolcafő 39 [...] 13 án Jákó Ihar­kút Németbánya Farkasgyepü községekben megejtette 15 én Tapolcafő [...] a a József Kir Herceg Szanatórium Egyesület A magyar társadalom ritka [...] 210 K 69 f A szanatóriumi bizottság részéről a kö­vetkező gyűjtés [...]
11. RÉSZLETES ADATOK • 1. A népesség főbb adatai • Pápai járás (32. oldal)
[...] 257 293 193 130 737 FARKASGYEPÜ 738 001 284 294 268 [...] 69 48 740 002 TBC SZANATÓRIUM 193 1 4 2 2 [...] 1 1 741 003 TBC SZANATÓRIUM 80 50 83 28 55 [...]
13.
[...] Erdődy kastél Klasszicista 1839 ma szanatórium SOMLÓVÁSARHELY Felette emelkedik a 435 [...] Modern városrész VÁROSLŐD Kőedénygyártás Közelében FARKASGYEPÜ Állami tüdősaanatórium BAKONYJÁKÓ Közelében a [...]
14. 1908-01-12 / 2. szám
[...] érkezett és reszt vett a Szanatórium esté­lyen Városi közgyűlés Pápa város [...] Monológ Előadja Pa­séii Ferenc A Szanatóriumi teaestély jö­Vödelme A teaestély összes [...] gazdasági szakelőadáso­kat rendez Felülfizetések a Szanató­rium javára Gróf Wallis Gyuláné véd­nöknő [...] dr Nagy Imre Polák Ferencné Far­kasgyepü dr Rechnitz Edéné Steinberger Lipótné [...]
15. 1908-01-11 / 2. szám
[...] 4 Monolog Előadja Pasérl Ferenc Szanatórium estély 1908 jan 5 Kicsiny [...] tartott a szép sokakra feledhetlen szanatóriumi estély Elismerést az érdemnek Fentebb [...] által a József kir herceg Szanatórium javára gróf Wallia Gyuláné őméltósága [...] dr Nagy Imre Pollák Ferencné Farkas­gyepü dr Rechnitz Edéné Steinberger Lip [...]
16. 1981-09-13 / 37. szám
[...] s utána mű­tősként dolgozott a farkasgyepűi szanatóriumban Közben aktív tagja volt az [...]
17. 1948-03-14 / 11. szám
[...] Pintér Sándor jegyző lettek a farkasgyepű ískoíászanatórium SwE Már lapunk előző [...] a farkasgyepüi gyermeküdülő helyén iskola szanatóriumot létesít 150 tbc s munkásgyermek [...]
19. 1948-09-26 [0094]
Felavatták a farkasgyepü tbc szanat riumot folytatás IS [...] Gyermekvédő Liga nevében átvette a szanatóriumot befejezésül Pollákné Storn Szeréna osztálytanácsos [...]
20. 1983-01-04 / 2. szám
[...] síelésre Az országban egyetlen he­lyen Farkasgyepűn éri csak el a hó [...] a kutatóorvosok köz­ük a kórházakban szanató­riumokban és üdülőkben dol­a Szabadság hegyen [...]