2 hit(s) (0.164 seconds)

Hits

1. Dr. Szelényi Ödöntől: Adalékok a volt modori ev. gimnázium történetéhez (63. oldal)
[...] Szepes m mikor a hires Horváth Stansith de Gradecz meghalt 1597 január [...] 1638 előtt 1648 50 Slemmeker András ne­vével találkozunk Utána 1652 től Biihringer András vagy Piringer Posoniensis csakhamar városi [...] konrektor 1656 ban Höherus Kocherus András a rektor mel­lette úgy látszik [...]
2. Masznyik Endre dr.-tól: A magyar reformátió eredeti jellemének kérdéséhez (222. oldal)
[...] meghasonlásra sőt szakadásra vezetnek különösen Stansith Horváth Gergelynek a szepesi dinasztának és [...] a Grácból akkorra már visszatérő Stansith Horváth Gergelyen s Sculteti Szörényen kivűl [...] vehementi exarsit a gyűlést fiával Andrással együtt boszúsan indignabandus oda hagyta [...]

 

Filter results Collections
all
Filter results Source institutions
all
Filter results Series
all