4 hit(s) (0.534 seconds)

Hits

1. 1864-11-20 / 47. szám (1519. oldal)
[...] a F a b ó András úr által kiadott Monumenta Evangel [...] c h m a 1 András Commentatio uja foglaltatik Mint e [...] Hist Col­loquii Csepregiensis a Gregorio Horváth Stansith de Gradecz I Comitatus Seepusiensis [...]
2. 1881-06-26 / 26. szám (845. oldal)
[...] birtokában Nádasdi úr saját kezével Horváth Gergelyhez ily tartalmú levélben fordult [...] és barátja Nadasdi Ferenc Erre Horváth Gergely így felelt Nagyságos uramnak [...] 59 1 Nagyságod mindenkor szolgája Horváth Gergely másképen Stansith Ily előzmények után csakugyan junius [...] meg a vitat azonban Böyte András­nak a superintendens fiának s a [...]
3. 1896-08-16 / 33. szám (517. oldal)
[...] bevezetés Trettmann János Oberspach Dávid Horváth Stansith de Gradecz Imre Szirmay Menyhért Szirmay Adám Szirmay András Richthauser Miklós Dessewffy Ferencz Boronkay Ferencz Kiszeliy András és Topperczer Jób V A [...] Klesch János városi biró Nóvák András néptribun a városi hatóság és [...]
4. 1881-06-26 / 26. szám (843. oldal)
[...] Fustus Jónás Brenz János Osiander András és Agricola István a másik [...] vitara vonat­koznak s a melyeket Horváth Gergely Stansith de Gra­decz ama vita szem [...]

 

Filter results Collections
all
Filter results Source institutions
all