8 hit(s) (0.553 seconds)

Hits

1. VII. Névmutató (601. oldal)
[...] 81 Hortís Ágost dr 271 Horváth András 244 Horváth István 233 44 Horváth János [...] 17 26 Horváth Mátyás 222 Horváth Nándor 250 Horváth Stansith Boldizsár de Gra­decz 259 350 436 58 Horváth Stansith Gergely de Gradecz 91 92 [...] 99 500 28 29 34 Horváth Stansith Imre 35 39 49 67 [...]
2. IV. Az ágostai hitvallású evangélikus közoktatás története a Szepességen (502. oldal)
[...] iskola áldozatkész patrónusai a gradeczí Horváth Stanisthok nem tudtak ezentúl oly [...] is hogy 1673 ban gradeczi Horváth Stansith II Márk javait a Wesselényi [...] Az intézet utolsó rektora Kírínyí András aki 1706 ban már csetneki [...] a lakosság hit­életét A gradeczí Horváth Stansith nemesi család áldozatkész­ségével szervezett és [...]
3. III. A szepesi ev. egyház elnyomásának a kora (458. oldal)
[...] jogokat sem vette figye­lembe és Horváth Stansith Boldizsárt február hó 9 én [...] mielőtt karhatalmi intézke­désre szükség volna Horváth Stansith Boldizsár azonban önér­zetesen kijelentette neki [...] ahol Berzeviczy Boldizsár és Székely András til­takoztak földesúri jogaikba való beavatkozása [...]
4. I. A reformáció története a Szepességen (92. oldal)
[...] pélyesen megtagadta és onnan visszatérve Horváth Stansith G meghívta őt a nagyeőri [...] A reformáció mozgalma melyet Fischer András és Leu­discher György a Szepességen [...] magával ragadta annak leg­nagyobb ellenesét Horváth János szepesi prépostot sőt a [...]
6. Névmutató (348. oldal)
[...] 227 Honterus lásd Honter János Horváth András lásd Szkhárosi Horvát Horváth András Horváth Gergely lásd Gradeczi Stansith Gergely Horváth János 194 277 Horváth Márk 245 Horváth Mihály 207 Horváth Sándor 207 Hoyer Siegfried 119 [...]
7. V. Irodalmi mutató (588. oldal)
Czirbesz J András u o 1907 557 61 [...] Leibitz Kesmark 1896 99 Gradeczi Stansith Horváth Gergely és családja Késmárk 1896 [...]
8. Névmutató (347. oldal)
[...] Gracianszkij N P 118 Gradeczi Stansith Horváth Gergely 240 241 242 244 [...] Harmath Károly 173 178 Harsányi András 65 194 236 Hartfelder Karl [...]

 

Filter results Collections
all
Filter results Source institutions
all