6 hit(s) (0.162 seconds)

Hits

1. A XIII. városi ev. egyházmegye főesperesei és felügyelői 1784—1896 • A tiszai ág. ev. egyházkerület püspökei és felügyelői, — továbbá az egyetemes egyházi és isk. felügyelők 1784—1896 (111. oldal)
[...] Föesperesek Egyházmegyei felügyelők X Grósz András 1783­ 91 I Grünblath Márton [...] S 02 π 3 Fabriezy András 1813­ 25 3­ Krajzell Vilmos [...] Zsigmond 1863 75 8 Soltész András 1848­69 8 Breuer Sándor 1875 [...] Radvánszky Ferencz 1791­ 93 3 Horváth Stansith 93 Imre 1793 1801 4 [...]
2.
[...] új templom építésére adakoztak Dessewffy András Ádám Bánó Klára és Platthy [...] Marianna 20 forintjával Felügyelő Dessewffy András Ádám de Csernek et Tarkő [...] János 38 éves Tanitókántor Szereday András 62 éves Van egy régi alapítványa Dessewffy András ne­jétől Anna Mária Horváth Stansith de Grádecztől Matrica 1741 től [...]
3.
[...] nincs ker felügyelő annak helyettese Horváth Stansith de Gradecz Imre által az [...] hiva­talnok is lemondván seniorrá Sehulek András hanusfalvi conseniorrá Munyay Mihály németfalvi [...] Meghalván az érdemdús esperes Sehulek András 4 jelölt közül seniorrá régi [...] őt ós segédfelügyelökké választotta Szirmay Andrást Zem­plén Ujházy Sámuelt és Szulyovszky
4. A progymnasium időszaka (6. oldal)
[...] iglói egyház akkori vezérférfiai Czirbesz András lel­kész Grünblatt János egyházfelügyelő Jóny [...] hitsorsosai előtt nagy tekintélyben álló Horváth Stansith Imre szepesi alispán sem ajánlotta [...]
5.
[...] által Majd száműzetett s ekkor Hor­váth Stansith de Grádecz Imre lett pártfogójává [...] szolgálatokát tett midőn az Szirmay And­rás fiait Menyhértet Ádámot és Andrást a külföldre készítette elő hová [...] s itt megérkezvén vagy Weinerth András közreműködésére keletkezett vagy pedig midőn [...]
6. II. A gymnasiumnak lyceummá átalakulása a késmárki ev. egyházi község és a szepességi nemesség közös pártfogása mellett (47. oldal)
[...] is melyben Bohuss György Grédeczi Stansith Horváth Márk és Irme régibb hagyományai [...] A grammatikai osztályban még Langh András működött 1829 ig A syntactikai [...]

 

Filter results Collections
all
Filter results Source institutions
all