2 hit(s) (0.520 seconds)

Hits

1. Tematikus tartalom • BELFÖLD • Bányakerületi superintendens canonica visitatója (365. oldal)
[...] a protestáns világban oly híres Horváth Stansith de Gra­decz birtokához tartoztak ki [...] erősítéseknek Lengyelország felé 2 a Horváth által ala­pított híres gymnásium története [...] után tőlünk elbúcsúzott nt Wengericky András esperességünk Nestora S ő aki [...]
2. Tematikus tartalom • Irodalom • Könyvismertetés (Bancsó Antal) (177. oldal)
[...] felmentette s 1808 a Szent Andráson gyűlésező mintegy 100 egyházkerületi küldöttet [...] Payr Sándor lüiMil Könyvismertetés Grádeczi Horváth Stansith Gergely és családja Történeti korrajz [...]

 

Filter results Collections
all
Filter results Source institutions
all