11 hit(s) (0.171 seconds)

Hits

1.
[...] volt melyhez a báröné ügynöke Horváth Jakabnak szintén kétezer forintnyi hagyománya [...] János bárók Balogh Péter Szirmay András Gradeci Horváth Stansith Gergely Radvánszky András és János Berzeviczy Gergely Tihanyi Tamás Schwartner Márton Császár András szellemdus kéziratai nagybecsű konyvtá tárával [...]
2.
[...] Keczer Ferencz Keczer János Keczer András Keczer Menyhért Semssey Ferencz Horváth Stansith de Gradecz Boldizsár Görgey Ezékiel [...] Újfalussy Zsigmond Fejérváry Zsigmond Dobay András Dobay Gábor Saárossy Sebestyén Szir [...] Dessewffy György Berzeviczy Zsigmond Péchy András Faigell Péter Berzeviczy János Dalmady [...] Semssey Ferencz sárosi alispán Keczer András és Keczer Menyhért sárosi táblabírák [...]
3.
[...] története másod kiad I IV Horváth Mih Magyarország függetlenségi harcza 5 [...] egyetemi felügyelő és T Wieland András urak egyenkint 40 o é [...] A pénzgyüjteinényt mely néhai Grád Stansith Horváth Márk ajándékából 364 dbot foglal [...]
4.
[...] is melyben Bohuss György Grédeczi Stansith Horváth Márk és Irme régibb hagyományai [...] A grammatikai osztályban még Langh András működött 1829 ig A syntactikai [...]
5.
[...] Megkapták egyenként 30 koronával Hamza András V o t Brésel Gusztáv [...] Pál VII o t 11 Horváth Stansith Borbála de Grádecz féle ösztöndíj [...]
6.
[...] Győző V o t Hamza András és Órás Károly VI o [...] Pál VIII o t 11 Horváth Stansith Borbála de Grádecz féle ösztöndíj [...]
7.
[...] Gyula VI oszt tán 11 Horváth Stansith Borbála de Grádecz ösztöndíj Alaptőke [...] Megkapták egyenként 33 koronával Báthory András I o t Gally Ottó [...]
8.
[...] 20 000 korona Megkapták Faigei András Hajts Bálint Szokol Károly Zimann [...] 30 30 kor val 11 Horváth Stansith Borbála de Grádecz féle ösztöndíj [...]
9.
[...] is melyben Bohuss György Grédeczi Stansith Horváth Márk és Irme régibb hagyományai [...] A grammatikai osztályban még Langh András működött 1829 ig A syntactikai [...]
10.
[...] Bengel Albert Jánostól továbbá Skaricza András modori és Beer Vilm pozs [...] Berze viczy Szirmay Justh Görgey Horváth Stansith Je­szenszky stb továbbá Beer Ribiny [...]
11.
[...] 1585 Reinhard Márton 1594 Bodó András 1704 1708 Sárosy János 1708 [...] 1791 Radvánszky Ferencz 1791 1793 Horváth Stansith Imre 1793 1801 Berzeviczy Gergely [...]