1 hit(s) (0.597 seconds)

Hits

1.
[...] Keczer Ferencz Keczer János Keczer András Keczer Menyhért Semssey Ferencz Horváth Stansith de Gradecz Boldizsár Görgey Ezékiel [...] Újfalussy Zsigmond Fejérváry Zsigmond Dobay András Dobay Gábor Saárossy Sebestyén Szir [...] Dessewffy György Berzeviczy Zsigmond Péchy András Faigell Péter Berzeviczy János Dalmady [...] Semssey Ferencz sárosi alispán Keczer András és Keczer Menyhért sárosi táblabírák [...]

 

Filter results Collections
all
Filter results Source institutions
all
Filter results Series
all