8 hit(s) (0.629 seconds)

Hits

1. 2001-08-11 / 187. szám
[...] balról jobbra fehér pulóverben Szilágyi András számadógondnok Anthony Gall vezető építész [...] a török háborúk hőse grádeczi Horváth Stansith Márk kapta meg A nagyőri kastélyt fia Horváth Stansith Gergely építtette 1570 és 1590 [...] legrégibb ilyen stílusban emelt épület Horváth Stansith Gergely 1558 1597 itáliai tanulmányait [...]
2. 1882-06-18 / 37-38. szám
[...] gyámja Gyulaffy cs Ebből név András és László Gyürky cs FI [...] Ebből név Márk Bertalan Kázrnér Horváth Stansith Gergely a neérei iskola alapitója [...] Anna nevű leányával együtt Jakusith András Kanizsay cs Ebből név K [...] neje Kapy cs Ebből K András Károlyi nagykárolyi mágnás cs több [...]
3. (14. oldal)
[...] Petróczy István br Keczer Ferenc Horváth Stansith de Gradecz Boldi­zsár Görgey Ezékíel [...] Ujfalusy Zsig­mond Fejérváry Zsigmond Dobay András Dobay Gá­bor Saárossy Sebestyén Szírmay [...]
4. 1864-11-20 / 47. szám (1519. oldal)
[...] a F a b ó András úr által kiadott Monumenta Evangel [...] c h m a 1 András Commentatio uja foglaltatik Mint e [...] Hist Col­loquii Csepregiensis a Gregorio Horváth Stansith de Gradecz I Comitatus Seepusiensis [...]
5. II. Egyházi élet • A prot. lelkészek a cs. és kir. hadseregben. (655. oldal)
[...] pora fed Ilyen a Gra­deczi Stansith Horváth család melynek egyik kiváló tagja Horváth Gergely ki a külföldi egyetemek [...] ily czimmel fog megjelenni Gra­deczi Stansith Horváth Gergely és családja történelmi korrajz [...] Antal Matild Kluge Alíce Kluge And­rás Kluge Margit Kluge Jenő A [...]
6. 1881-06-26 / 26. szám (845. oldal)
[...] birtokában Nádasdi úr saját kezével Horváth Gergelyhez ily tartalmú levélben fordult [...] és barátja Nadasdi Ferenc Erre Horváth Gergely így felelt Nagyságos uramnak [...] 59 1 Nagyságod mindenkor szolgája Horváth Gergely másképen Stansith Ily előzmények után csakugyan junius [...] meg a vitat azonban Böyte András­nak a superintendens fiának s a [...]
7. 1896-08-16 / 33. szám (517. oldal)
[...] bevezetés Trettmann János Oberspach Dávid Horváth Stansith de Gradecz Imre Szirmay Menyhért Szirmay Adám Szirmay András Richthauser Miklós Dessewffy Ferencz Boronkay Ferencz Kiszeliy András és Topperczer Jób V A [...] Klesch János városi biró Nóvák András néptribun a városi hatóság és [...]
8. 1881-06-26 / 26. szám (843. oldal)
[...] Fustus Jónás Brenz János Osiander András és Agricola István a másik [...] vitara vonat­koznak s a melyeket Horváth Gergely Stansith de Gra­decz ama vita szem [...]