MSZMP Eger Városi Bizottsága Pártbizottsági ülései, 1957-1988 (XXXV-29-2)