Az-óbudai helyrajzi számok összehasonlító jegyzéke 1903