1921. évi kárpátaljai népszámlálás

       

A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár 1921. évi népszámlálás iratai

Az első világháborút követően újonnan létrejövő országok egyike az 1918. október 28-án Prágában kikiáltott Csehszlovák Köztársaság volt. A mostani Kárpátalja területe Podkarpatszka Rusz néven is ezen ország fennhatósága alá került. A Csehszlovákiában lezajlott 1921-es népszámlálást az ország Nemzetgyűlése által 1920. április 8-án elfogadott 256/1920. sz. törvénycikk rendelte el. A törvény rendelkezett arról, hogy a népszámlálást 1920. november 1. és 1921. március 31. között kellett mindenütt, így a ma Ukrajna részét képező Kárpátalján is levezényelni. A népszámlálás anyaga szinte teljes körűen fennmaradt. A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi részlegében őrzött mintegy 270.000 oldalnyi iratanyag digitalizálása során feldolgozásra kerültek az összesítő ívek (település, utca név és szám, a tulajdonos nevével) és a települések házai (lakásai) alapján készült az adott lakásban élők adatait (név, születési dátum, hely, anyanyelv, vallás, foglalkozás stb.) feltüntető összeírási ívek. Utóbbi rendkívül gazdag forrása lehet a történetírásnak és a geneológiának egyaránt. Az előre nyomtatott kétnyelvű – cseh és magyar - kérdőívek kisebb részt tollal, nagyobb részt ceruzával kerültek kitöltésre. Az iratanyag konzerválását és digitalizálását Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma támogatásával Budapest Főváros Levéltára valósította meg 2017-ben.

Документи перепису населення 1921 року
Державного архіву Закарпатської області

Однією з новостворених країн після Першої світової війни була Чехословацька Республіка, яку було проголошено в Празі 28 жовтня 1918 року. До складу цієї республіки увійшла і сучасна територія Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь. Рішенням Національних Зборів Чехословацької Республіки був прийнятий закон від 8 квітня 1920 року за № 256/1920 про проведення перепису населення 1921 року. Закон передбачав, що перепис населення необхідно провести на всій території Чехословаччини в період між 1 листопада 1920 року та 31 березня 1921 року, в тому числі на Закарпатті, яке зараз є частиною України. Матеріали перепису збереглися майже повністю. У ході оцифрування документів, що зберігаються у Державному архіві Закарпатської області, м. Берегово, були оброблені переписні листи, що складають близько 270 000 сторінок документів. У переписних листах містяться інформація про населений пункт, назву вулиці, номер будинку із зазначенням прізвища власника та дані всіх мешканців будинку (дата й місце народження, рідна мова, релігія, рід занять тощо). Вони можуть слугувати надзвичайно багатим джерелом як історіографії, так і генеалогії. Більшу частину попередньо надрукованих двомовних (чеська, угорська) анкет заповнено олівцем, а меншу – ручкою. У 2017 році Будапештським столичним архівом за підтримки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини було проведено консервацію та оцифрування матеріалів перепису населення.